Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Johan Hultberg (M). Bild: GP
Johan Hultberg (M). Bild: GP

MP – ett hot mot Sveriges skogsägare

Johan Hultberg (M), riksdagsman från Fjällbacka, kritiserar Miljöpartiets skogspolitik.

Replik till Rebecka Le Moine och Anna Sibinska (MP).

LÄS MER: Reservera mera!

Det är häpnadsväckande läsning som de både miljö­partistiska riksdagsledamöterna Le Moine och Sibinska bjuder på i Strömstads Tidning (14/5). Under rubriken ”Vi måste sluta skövla våra skogar” skriver de att Miljöpartiet vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Som om svenskt skogsbruk inte redan vore det. Det finns säkert enstaka marker som inte brukas ansvarsfullt, men generellt är det min och Moderaternas bestämda uppfattning att svenskt skogsbruk är hållbart och ett internationellt före­döme.

I Sverige skövlas inte skogen. Tvärtom. Sedan 1920-talet har virkes­förrådet i de svenska skogarna fördubblats och idag är uttaget mindre än den årliga tillväxten. Det är ett tydligt bevis på att Västra Götalands över 46 000, och Sveriges totalt 330 000, skogsägare bedriver ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Samtidigt som virkes­förrådet ökar utvecklas också miljöhänsynen i brukandet. Idag tas omfattande miljöhänsyn och det arbete som skogsbruket har gjort, inte minst sedan den nuvarande skogsvårdslagen trädde i kraft 1994, har gett goda resultat. Resultat i form av bland annat ökad andel lövskog, mer gammal skog och mer kvarlämnad död ved. Det skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Detta visar att den svenska modellen med frihet under ansvar fungerar. En modell som uppenbarligen hotas av Miljöpartiet.

Jag och Moderaterna slår vakt om den svenska modellen i skogen och vi vill stärka dess grund, nämligen ägande- och brukanderätten som med S och MP i regeringsställning dessvärre har ifrågasatts och inskränks.

Skogen är vårt gröna guld och skogsnäringen har en enorm potential att bidra till ekonomisk tillväxt och samtidigt bidra till, ja rent av driva den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi måste fasa ut det fossila och skapa en mer biobaserad och cirkulär ekonomi. Det kan vi göra men då behöver vi bruka den svenska skogen.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal