Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Väg som byggts längs vandringleden mot Amundshatt – något signaturen ”Förbannad friluftsmänniska” kritiserar. Bild: Privat
Väg som byggts längs vandringleden mot Amundshatt – något signaturen ”Förbannad friluftsmänniska” kritiserar. Bild: Privat

Debatt: ”Modern skogsvandalism”

Signaturen ”Förbannad friluftsmänniska” kritiserar en fastighetsägares hantering av marken vid vandringsleden mot Amundshatt - och får svar.

En skogsfastighet nära Lur-Amundshatt ligger ute till försäljning. Nuvarande ägaren, som för övrigt inte bor i trakten, började sin verksamhet för några år sedan med att anlägga en timmerväg. Den hamnade tyvärr exakt på den tidigare vandringsleden mot Amundshatt, vilken i sin tur ideella krafter från Friluftsfrämjandet hade iordningställt för länge sedan, till glädje för många vandrare. Hur svårt kan det vara att avläsa en GPS korrekt?

Nästa steg var att bygga en autostrada i skogen, som påminner om Amazonas-avverkningar, samt meterdjupa sprängningar neråt i berget för beläggningen. Ägaren överskred måttet för så kallat hustäktsbruk med råge, olika myndigheter satte tillfälligt stopp för alla arbeten.

Varför han till slut fick undantagstillstånd är svårt att begripa: han åstadkom djupa sprängningar in i berget, två kullar har sprängts bort och det ser ut som ett stenbrott på höjden. I övrigt har stora massor av sprängsten inte använts och ligger numera i högar.

Med ytterligare stora kalhyggen i landskapet ska nu hela förstörelsen alltså säljas till nästa ägare som med rätta kan säga ”det var inte jag!” I min värld är det obegripligt att kommunens miljöavdelning och skogsstyrelsen låter det passera så här utan att kräva att stora områden i terrängen ska återställas med fylle. Är det så vi vill ha det i våra skogar?

Förbannad friluftsmänniska

Allt har skett med korrekta tillstånd

Fastighetsägarna svarar signaturen ”Förbannad friluftsmänniska”.

Skribenten ondgör sig över det faktum att en skogsbilväg har byggts och vägmaterial har sprängts fram på vår fastighet Amunderöd 1:14 i Tanums kommun. Låt oss bara påpeka att allt har skett med korrekta tillstånd. Fallet har även prövats rättsligt i Mark- och miljödomstolen, som dömde till vår fördel fullt ut.

Faktum är att den led som hänvisas till inte hade de avtal som krävs för att markägaren ska hållas ansvarsfri om olyckshändelser med personskador som följd skulle ske i samband med nyttjandet av densamma. Leden var dessutom utlagd utan hänsyn till skogsbrukets behov av lämpliga basvägar. Numera finns ett gällande avtal om lederna och utsiktstornet. Kommunen och markägaren är även överens om såväl placering som ansvarsförhållanden, vilket borgar för att lederna kan finnas kvar förutsatt att kommande ägare finner det lämpligt.

Beträffande avverkningarna vill vi påpeka att det faktum att vi under fem års tid har tvingats kämpa mot olika myndigheter med stora kostnader som följd har medfört att vi har gjort större skogsuttag än vad som varit planerat från början. Det är dock fortfarande inga problem att utöva friluftsliv i området, utan att störas av hyggen eller vägar.

Sven Karlsson

Anneli von Dolwitz

Ägare till skogsfastigheten