Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/3

Majoriteten verkar ha insett att deras beslut var fel

Först ville den politiska majoriteten inte beakta Kosternämndens synpunkter om hemtjänsten på Koster - sedan svängde de i frågan, skriver företrädare för oppositionspartierna C, M, L och MP i en debattartikel.

Riktlinjer för hemtjänst på Koster och andra öar utan broförbindelse, som skulle innebära neddragning av hemtjänsten på Koster, kom upp på dagordningen vid socialnämndens möte den 9 maj.

Socialnämnden kom då överens om att fråga Kosternämnden om deras synpunkter och förslag innan ett så drastiskt beslut fattades. På nästa möte med socialnämnden den 13 juni föreligger svar från Kosternämnden, som majoriteten väljer att inte beakta utan beslutet blir att anta föreslagna riktlinjer.

Detta fann vi i M, L, C och MP så respektlöst och oacceptabelt att vi valde att inte delta i beslutet. Vi ansåg att ytterligare samtal och dialog behövde föras med Kosternämnden eftersom riktlinjerna skulle komma att innebära stora konsekvenser för Kosterborna som helhet.

Redan på nästkommande socialnämndsmöte den 22 augusti yrkade leda­möterna för M, L, C och MP gemensamt för att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa en utvärdering av riktlinjer för hemtjänst Koster till socialnämndens möte i december, samt att se över möjligheterna att hitta samverkanslösningar tillsammans med Kosternämnden när det gäller hemtjänst och hemsjukvård på Kosteröarna.

Nu verkar majoriteten bestående av S, V, KD och Fi ha insett att deras beslut blev fel.

M, L, C och MP kommer att arbeta för att trygga en fortsatt god service på Kosteröarna.

Anna-Lena Carlsson (C), 2:a vice ordf. socialnämnden

Simone Fischer (M), ledamot

Hans-Robert Hansson (L), ledamot

Anders Karlsson (MP), ledamot