Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marielle Alvdal (Fi). Bild: Jerker Norlander
Marielle Alvdal (Fi). Bild: Jerker Norlander

Debatt: Lyft frågan om att “pausa” Kosters skola till kommunfullmäktige

Marielle Alvdal (Fi): ”Har man goda argument borde det inte finnas något motstånd mot att fatta beslutet i fullmäktige, i öppenhet.”

I Barn- och utbildningsnämnden (bun) beslutade M, S, KD och V att “pausa” Kosters skola. Detta trots att detta klart bör ses som en fråga av “principiell beskaffenhet”, som därmed måste beslutas i Kommunfullmäktige. Vi i Fi har ersättarplats i bun, och saknar därför rösträtt där. Det är orimligt att vi i Feministiskt initiativ – som gjort vår ståndpunkt ytterst tydlig varje gång detta ärende lyfts – inte ska kunna delta i ett så viktigt ärende. Självklart är det lättare att fatta beslut bakom stängda dörrar, än framför upprörda kommuninvånare – men har man goda argument borde det inte finnas något motstånd mot att fatta beslutet i fullmäktige, i öppenhet.

Politikerna som förespråkar beslutet hänvisar till barnperspektivet. Låt oss då fokusera på barnens bästa och behålla skolan på Koster! Sedan barnkonventionen blev lag måste vi ta hänsyn till barns bästa i alla beslut. Hur är det barnens bästa att de små barnen på Koster får nära två timmar längre skoldagar? Det är tio timmar extra varje vecka och 380 timmar per år, motsvarande 48 extra skoldagar årligen, som de måste sitta på en färja. Tid som andra barn får umgås med sina familjer, leka, göra läxor och vila. Även barnen på landsbygden har rätt till sin barndom!

De tycker att skolan är mysig och maten är god – och flera uppskattar närheten till naturen i undervisningen

Vissa politiker oroar sig för de sociala aspekterna i en liten grupp, men Koster skola har höga resultat i Trivselenkäten. När barnen i glesbygdsskolorna själva får yttra sig säger de att det är skönt att det inte är så många barn i klassen, att det är tyst och lugnt i klassrummet och att man känner alla. De tycker att skolan är mysig och maten är god – och flera uppskattar närheten till naturen i undervisningen. Sjukfrånvaron är låg, vilket talar för en sund lärandemiljö.

Forskning visar att lärare på små skolor lättare ser om ett barn har särskilda behov, eller om en familj behöver stöttning. Koster skola har 100 procent behöriga lärare. Det råder enighet om behovet av mindre barngrupper och högre lärartäthet för att alla barn ska bli sedda, ha studiero och klara av sina studier – då anser vi det inte rimligt att stänga skolor som uppfyller detta. Enligt politikerna är det förväntade elevantalet tre elever till hösten, men enligt Kosters samhällsförening är prognosen fem barn. Dessutom finns nu planer på nya bostäder på Koster – lägg för allt i världen inte ner skolan nu när barnantalet kan väntas öka!

Vilka blir de samhällsekonomiska kostnaderna om man driver en politik som avfolkar glesbygden och stänger skolorna?

När politiker pratar om att lägga ner landsbygdsskolor så visar det att man ser landsbygden som en belastning, något som inte får kosta. Vi vägrar acceptera den beskrivningen. Landsbygden är en otrolig resurs; miljömässigt, socialt och kulturellt – och står dessutom för en stor andel av hela Sveriges ekonomi. Koster är mer än en sommar-ö och turister. Tänk logiskt – vilka blir de samhällsekonomiska kostnaderna om man driver en politik som avfolkar glesbygden och stänger skolorna? Vad leder det till för bygderna när skolorna stänger? Vilken barnfamilj flyttar till en ort där det inte finns en närliggande skola, eller en skola med ständiga nedläggningshot?

Vi i Feministiskt initiativ kommer, precis som barnens föräldrar, att fortsätta motsätta oss nedläggning av landsbygdsskolorna! Vi vill istället se initiativ för att öka barnantalet. Att “pausa” Koster skola är en fråga av principiell beskaffenhet – ta upp den i kommunfullmäktige!

Marielle Alvdal (Fi)

ledamot i kommunfullmäktige

Kari Signe Grønn (Fi)

ersättare i barn- och utbildningsnämnden

LÄS MER: Nya fakta saknades vid beslut om Kosters skola

LÄS MER: Starka känslor på Koster efter tunga skolbeskedet

LÄS MER: Kosters skola stänger till hösten – för få elever