Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Johan Hultberg (M) om frågan om ja eller nej till Preemraffs utbyggnad. Bild: Arkiv

Lyft blicken – klimatfrågan är global

Johan Hultberg, riksdagsledamot från Fjällbacka: Ett ja till Preems utbyggnad kommer inte att leda till totalt sett ökade utsläpp inom EU.

För mig och Moderaterna är det självklart att se klimatutmaningen som en global fråga som kräver internationella svar. I debatten som nu rasar om Preems utbyggnadsplaner är det tyvärr många som intar ett närmast klimatnationalistiskt perspektiv.

Ofta hörs argument som att Preems utbyggnad måste stoppas för att de svenska klimatmålen ska kunna nås och i en krönika i tisdagens tidning skrev Stefan Edman om respekt för de svenska klimatmålen. Våra svenska klimatmål tillhör de absolut mest ambitiösa i världen men för att respektera målen räcker det inte att bara sänka de svenska utsläppen. Det handlar också om hur målen nås. Jag var M:s representant när de svenska klimatmålen och det förstärkta svenska klimatpolitiska ramverket förhandlades fram. Då drev jag hårt och framgångsrikt att en grundläggande princip för svensk klimatpolitik måste vara att våra nationella målsättningar inte får nås genom ökade utsläpp utanför Sveriges gränser. För att respektera våra nationella klimatmål måste vi fråga oss om vad som händer om Preem skulle få nej. Kommer utsläppen utanför Sveriges gränser då sjunka eller stiga?

Om Preem får ja på sin ansökan kommer deras produktion av förnybara drivmedel kraftigt kunna öka

Vad vi vet är att om Preem får ja på sin tillståndsansökan så kommer den utökade produktionen omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). Det innebär att Preems utsläpps måste inrymmas under ett redan satt tak inom EU. Ett ja till Preems utbyggnad kan alltså inte leda till totalt sett ökade utsläpp inom EU. Vad vi också vet är att om Preem får ja på sin ansökan kommer deras produktion av förnybara drivmedel kraftigt kunna öka vilket skapar bättre förutsättningar att bryta vårt fossilberoende liksom uppfyllandet av de skärpta miljökraven på fartygsbränslen.

Vad som händer om Preem däremot får nej på sin ansökan är mera oklart men sannolikt är att den olja som annars skulle raffinerats i Lysekil istället raffineras på annat håll i världen där pris på utsläpp inte existerar och där miljölagstiftningen är betydligt svagare än här.

En principiellt viktig fråga i hanteringen av Preems ansökan är också regeringens agerande. Att regeringen nu överprövar mark- och miljödomstolens beslut på politiska grunder är anmärkningsvärt och riskerar att hota domstolarnas oberoende. Därför har vi moderater KU-anmält statsminister Löfven (S) och vice statsminister Lövin (MP).

Frågan om Preems utbyggnad liksom klimatfrågan i stort är global. Därför måste vi lyfta blicken

Avslutningsvis vill jag instämma i Edmans uppmaning att sätta press på Preem. Det görs bäst genom höjda ambitioner internationellt och konkret här hemma genom höjda ambitioner inom EU:s utsläppshandel. Det sätter nämligen press inte bara på Preem utan på alla stora utsläppare i EU. Frågan om Preems utbyggnad liksom klimatfrågan i stort är global. Därför måste vi lyfta blicken bortom Brofjorden och Sverige. För klimatets skull säger jag ja till Preems utbyggnad.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal