Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dag Wersén (M), ledamot i kommunfullmäktige.  Bild: Thomas Bennelind
Dag Wersén (M), ledamot i kommunfullmäktige. Bild: Thomas Bennelind

Debatt: Låt museet och biblioteket flytta in på sjukhuset

Dag Wersén (M): "Skeppsbrohuset" skulle lämpa sig väl för att inrymma inte bara museum och bibliotek utan också mer hälso- och sjukvård.

Den byggnad vid Skeppsbroplatsen i Strömstad, som över sin entré har orden Strömstads Sjukhus, bör få ett nytt namn. Byggnaden är inte längre att karakterisera som ett sjukhus. Nu förekommer sjukvård där endast i begränsad omfattning. Två tredjedelar av byggnaden står tomma. Låt oss i stället kalla byggnaden något annat, t.ex. Skeppsbrohuset. Det namnet använder jag här.

För att utreda förutsättningarna att samlokalisera Strömstads museum och bibliotek i Skeppsbrohuset etablerade jag tidigare i år kontakt med en samhällsnyttig stiftelse vars syfte är att stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora.

Stiftelsens företrädare konstaterade att Skeppsbrohuset skulle lämpa sig väl för att inrymma inte bara museum och bibliotek utan också för att inrymma mer hälso- och sjukvård, naturligtvis inklusive befintlig bassäng, samt sist men inte minst äldreboende och särskilt boende.

Ett fastighetsföretag, som är närstående till stiftelsen, driver framgångsrikt ett likartat projekt i kuststaden Norrtälje och har alltså högst relevanta kunskaper och erfarenheter. Fastighetsföretaget har därför visat intresse för att förvärva Skeppsbrohuset för att utveckla det i nära samråd och samarbete med Strömstads kommun.

Från den utgångspunkten är det bra att kontakter mellan vår kommunledning och Västra Götalandsregionen, som äger fastigheten, resulterat i att regionen förklarat sig beredd att sälja fastigheten. En icke bindande handling om detta, med kommunen angiven som förvärvare, har upprättats.

Kommunala verksamheter behöver inte bedrivas i kommunalt ägda fastigheter.

Några framträdande lokalpolitiker har uttryckt uppfattningen att det är olämpligt att kommunen förvärvar Skeppsbrohuset, därför att kommunen inte har pengar till detta och bör satsa sina krafter och resurser på annat än ägande och utveckling av fastigheter, som andra sköter minst lika bra eller bättre.

Mot detta har företrädare för kommunens nuvarande ledning sagt bl.a. att Skeppsbrohuset är strategiskt sett välbeläget och skulle kunna inrymma kommunala verksamheter, låt vara att dessa ännu inte preciserats, samt att ett förvärv av fastigheten skulle kunna bli en bra affär för kommunen.

Om dessa båda uppfattningar vill jag framföra följande synpunkter.

Kommunala verksamheter behöver inte bedrivas i kommunalt ägda fastigheter. Tvärtom kan det vara en fördel för kommunen att hyra lokaler för sina verksamheter. Då behöver kommunen inte binda kapital, som kommunen för övrigt inte har tillgängligt utan måste låna.

Om en verksamhet behöver flyttas, slipper kommunen den ekonomiska risken att bli stående med en tom lokal som kostar pengar. För invånare i kommunen, som utnyttjar en kommunal tjänst, är det betydelselöst vem som äger den fastighet där tjänsten tillhandahålls.

Argumentet att ett förvärv av Skeppsbrohuset skulle kunna bli en bra affär är bestickande såtillvida att centralt belägna fastigheter kan stiga i värde. Argumentet baseras på spekulation ifråga om fastighetsvärden.

Något tillspetsat måste jag påpeka att om kommunen skall ägna sig åt sådan spekulation, är det en bättre affär för kommunen att satsa pengar i aktier i börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter centralt belägna i Stockholm och Göteborg, som kan beräknas ge säkrare värdestegring än Skeppsbrohuset. Om kapital som är bundet i aktierna behöver frigöras, kan det ske omgående över börsen.

Det senare alternativet, en annan ägare än kommunen, förutsätter nära samråd om Skeppsbrohusets utveckling och användning

Ovan skisseras två alternativ för Skeppsbrofastighetens framtida öde. Det ena är att kommunen, trots avsaknad av egna pengar för förvärv av fastigheten, skall satsa och riskera kapital i fastigheten. Det andra är att fastigheten ägs och utvecklas av någon annan än kommunen och kommunen hyr de lokaler i fastigheten som kommunen vill hyra på lång och kort sikt. Jag förespråkar det senare alternativet.

Jag understryker att det senare alternativet, en annan ägare än kommunen, förutsätter nära samråd om Skeppsbrohusets utveckling och användning mellan kommunen och en annan ägare.

En förutsättning är också en uppgörelse med Västra Götalandsregionen som nuvarande ägare. En likartad uppgörelse sker nu på annat håll i landet.

Region Stockholm erbjuder privata företag att köpa Beckomberga sjukhus i Stockholm under förutsättning att den fastigheten utvecklas och förvaltas för vårdinriktad verksamhet, som kan vara regional, kommunal eller privat eller en kombination av dessa.

Ett likartat upplägg för Skeppsbrohuset skulle bli gynnsamt för Strömstads kommun och Västra Götalandsregionen.

Dag Wersén

Ledamot i kommunfullmäktige (M)