Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kristina Jonäng Centerpartiet C inför EU-valet. Bild: Jakob Simonsson
Kristina Jonäng Centerpartiet C inför EU-valet. Bild: Jakob Simonsson

Låt krisen i Strömstad bli starten på en ny epok

Orter som Strömstad och hela norra Bohuslän behöver lägga upp en strategi för hur arbetsmarknad, småföretagande, kompetensförsörjning och utbildningssystem ska se ut i en framtid när gränshandel och besöksnäring varaktigt förändras och sannolikt tar sig helt nya uttryck.

Hela Fyrbodal har sedan tidigare en lägre utbildningsnivå än övriga Västra Götalands län och utmaningarna är många för att både bemästra företagens brist på arbetskraft och ta hand om den snabbt ökande arbetslöshet som nu riskerar att uppstå i norra Bohuslän.

LÄS MER: Sveket mot Strömstad

I början av november beslutade Västra Götalandsregionen om ett stöd till kommunen på 500.000 kr för att etablera ett omställningskontor i Strömstad.

Kommunalförbundet Fyrbodal har beslutat att addera 100 000 kronor till samma satsning. Stödet skall verka under den kris arbetsmarknaden befinner sig i nu och ska betraktas som stöd för både individer och företag.

Stödet ska också användas för att förbereda en mer långsiktig utvecklingssatsning i Strömstad och norra Bohuslän som kommuner, regionen , näringslivet och staten måste diskutera tillsammans.

Det pågår en storleksrationalisering inom europeiskt fiske och fiskberedning där hela Bohuslän slåss om konkurrenskraften varje dag, samtidigt som ett delvis nytt näringsliv inom vattenbruk med hållbarhet i fokus ser dagens ljus.

Många köpcentra runtom i Sverige och övriga Europa konkurrerar knappast mellan varandra längre, nu är det istället en global e- handel som slår ut de traditionella butikerna. Kravet på dämpad konsumtion samt ökad andel återvinning kommer också sno marknadsandelar från klassisk handel.

Norra Bohuslän har en attraktivitet, gott om ytor samt kompetens för nya nischer inom såväl handel, logistik, besöksnäring och maritima näringar. Pandemin slår blint mot Strömstad nu och det kan vara svårt att se ljuset i tunneln när de dagliga intäkterna helt uteblir och många företagare hotas av konkurser.

För att rädda den akuta situationen för ett stort antal individer krävs statliga insatser. Men bortom de akuta insatserna behöver Strömstad och många andra handelsplatser göra stora förändringar, förändringar som knackade på dörren redan innan pandemin slog till.

Tack vare ett snabbt beslut från regionens sida i år kunde staten via Tillväxtverket starta en dialog om att ta in Strömstad i den nationella grupp med kriskommuner som kan komma i fråga för statliga resurser för omställning under 2021.

Det omställningskontor som upprättas i Strömstad vintern 2020/21 kommer att fungera som ett centrum för såväl lokala, regionala och nationella insatser för att möta svårigheterna och ta hand om möjligheterna på arbetsmarknaden.

Sedan tidigare jobbar alla kommuner i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen tillsammans för att stärka strukturerna för kompetensförsörjning, särskilt vuxenutbildning. Dessa satsningar förstärks nu genom att ytterligare 1, 4 miljoner kronor som fokuserar på insatser i Strömstad och norra Bohuslän.

Förberedelser för att erbjuda särskilda komvuxsatsningar inom naturbruk i samarbete med komvux i Strömstad. Sedan tidigare kan Strömstadsbor söka Naturbruks befintliga vuxenutbildningar som genomförs på halvdistans. Särskilda satsningar som förbereds är.

* Kurser i motor/röjsåg- för att människor ska kunna arbeta med röjningsarbeten för bostadsbolag, kommunala eller privata aktörer.

* En lärlingsutbildning ”grundkurs trädgård” som är en ettårig utbildning. Erbjudande finns att starta upp en sådan utbildning enbart för Strömstad, vilket innebär 10 st utbildningsplatser om Strömstads kommun erbjuder praktikplatser.

* Det finns efterfrågan på utbildning i ekologisk trädgårdsodling i Strömstadsområdet, som skulle kunna etableras på sikt.

Under pandemin har flera företag i Strömstad haft möjlighet att delta i de utbildningar som Västra Götalandsregionen genomfört ihop med Turistrådet Västsverige. Almi Väst är på plats i Strömstad en gång i veckan för att träffa företag i finansieringsfrågor.

Västra Götalandsregionen har dialog med Arbetsförmedlingen angående deras insatser och närvaro i Strömstad. Västra Götalandsregionen har tills vidare veckovisa avstämningar med kommunledningen och berörda förvaltningar.

Precis före jul deltog jag själv på ett sådant möte och ser fram emot fortsatt samarbete där kommunala, regionala och statliga insatser samspelar med näringslivets egna idéer.

Kristina Jonäng (C)

Ordförande regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionen