Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stein Rukin är talesperson för aktionsgruppen Jour Strömstad. Bild: Arkiv
Stein Rukin är talesperson för aktionsgruppen Jour Strömstad. Bild: Arkiv

Insändare: Kommunen bör säkra vård vid Strömstads sjukhus

Stein Rukin, Jour Strömstad: Nu är det faktiskt tid att våra lokala politiker tar tag i denna fråga på allvar.

Jour Strömstad har i flera år argumenterat för att kommunen måste få ett starkare inflytande och kontroll över vården i den egna kommunen. Till skillnad från övriga nordiska länder är ju som bekant kommunerna i Sverige beroende av varierande regionala lösningar av skiftande kvalitet.

Verksamheten vid sjukhuset i Strömstad (samt Bäckefors och Lysekil), som drivs av Aleris närsjukhus AB på uppdrag av regionen, omfattar specialistsjukvård, rehab i Bäckefors och Lysekil samt bassäng på de tre orterna. Röntgenavdelningen drivs av ett annat bolag. Aleris verksamhet upphör i sin helhet 1 november då kontraktet går ut och Aleris har valt att inte lämna anbud för fortsatt verksamhet. Situationen är därför icke avklarad inför hösten.

Tillsammans med Jour Strömstad tog KD den 16 mars i år initiativ till ett möte med de politiska partierna i Strömstad. MP, V och SD deltog inte, men SD har senare anslutit sig till det förslag KD presenterade.

Det gick i korthet ut på att kommunen eller kommunerna i samarbete med regionen skulle organisera vården vid sjukhuset efter den 1 november i ett så kallat ”kommunförbund” även kallat ”Norrtäljemodellen” där parterna tillsammans driver verksamheten som finansieras av regionen. I mötet deltog även den Strömstadspolitiker från M som sitter i Norra sjukvårdsnämnden. Han hävdade att en ny upphandling var på gång, det fanns flera intressenter, och var övertygad om att detta skulle bli en bra lösning.

De närvarande politikerna förutom KD valde på mötet dessvärre en ”vänta och se-inställning”

Han avvisade helt behovet av en Norrtäljemodell och kommunens engagemang. Detta trots att samma parti 2017 lade fram en egen motion i kommunfullmäktige där man gav stöd till förmån för Jour Strömstads förslag om att kommunen tillsammans med regionen skulle etablera ett vårdbolag. Detta skulle ägas gemensamt och ta hand om hälso- och sjukvård samt den kommunala omsorgen.

De närvarande politikerna förutom KD valde på mötet dessvärre en ”vänta och se-inställning” och förhalade därmed ytterligare en gång frågan. Eventuella anbud skulle vara inlämnade 25 april vilket senare sköts upp till 2 maj. Ny information förväntas 26 maj. Enligt Jour Strömstads uppfattning finns det en klar fara för att det inte heller då finns någon lösning. Vi arbetar därför vidare med möjlig lösning, som kan säkra fortsatt drift av specialistvården och bassängen och därmed också säkra att inte duktig och högt kvalificerad personal försvinner till andra arbeten.

Risken att innevånarna i Strömstad skall glömma denna fråga inför valet i höst existerar inte!

Under tiden har det antytts att Nu-sjukvården kan vara en tillfällig lösning. Med den erfarenhet vi har av Nu-sjukvårdens hantering av t.ex. dialysen och Ronden känner vi ingen större entusiasm för en sådan lösning. Då är det betydligt intressantare att få se vad två helt eniga kommunfullmäktigebeslut om att styrka vården i Strömstad verkligen betyder. Nu är det faktiskt tid att våra lokala politiker tar tag i denna fråga på allvar. Risken att innevånarna i Strömstad skall glömma denna fråga inför valet i höst existerar inte!

Stein Rukin

Jour Strömstad

LÄS OCKSÅ: Inga anbud på specialistsjukvården i Strömstad