Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är pengar som styr hanteringen av skogen, skriver Pontus Berglund. Bild: Pontus Berglund
Det är pengar som styr hanteringen av skogen, skriver Pontus Berglund. Bild: Pontus Berglund

Debatt: Kalavverkning har ingenting med naturvård att göra

Svar till Anna Nordh, samt Yvonne och Göran Petersson.

Hej på er, Anna Nordh, Skogsstyrelsen, och de idoga skogsbrukarna Yvonne och Göran.

LÄS MER: Vårt skogsbruk bidrar inte till klimatförsämringen

LÄS MER: Vi bevakar att skogsvårdslagen följs

Åsikterna är många, men vi skiljer på sak och person. För min del anser jag att klimathotet är den viktigaste och mest försummade frågan av alla, följt av hotet mot skogen och artbeståndet. Jag stöder mig enbart på forskningen, och påstår följande:

Kalavverkning har inget med naturvård att göra, och har ingen plats i ett hållbart skogsbruk. Det funkar inte så, att man kan ersätta en fungerande naturskogs ekosystem med plantager.

Om så ändå sker, innebär det ett våldsamt angrepp med bestående skador på den biologiska mångfalden. Alla kalhyggen är koldioxidpositiva i många år och släpper ut mer koldioxid och skadliga ämnen även vid dikesrensningar.

Pengar, det är vad det hela handlar om.

Varför då jobba med sådant som skadar naturen och klimatet? Ja, den frågan tror jag inte kalhyggesförespråkarna törs svara på, om deras barn hör på. Eftersom de skall leva i den värld som bland andra deras föräldrar medverkat till.

Pengar, det är vad det hela handlar om.

LÄS MER: Skogsavverkning = kalavverkning

Varför nämner ni inte våra rödlistade arter? Arter som försvinner för alltid på grund av kalhyggen, igenväxta åkrar, och stora platskrävande industrier och lagerbyggnader.

Pollineringen försämras. Antalet fjärilar, humlor, skalbaggar, sländor och grodor minskar, och nog märks det att vi lever i den sjätte massutrotningen, när till och med den stora lappugglan är rödlistad.

Skogen och marken tillhör naturen. Det är vår skyldighet att värna om och förvalta den till nästa generation

Det är hög tid att ta upp skuldfrågan till varför våra unika naturskogar snart bara finns kvar i John Bauers sagovärld. Ytterst få medborgare äger skog eller mark, ej heller privata petroleumraffinaderier! Så de har ingen skuld. De verkliga skogsmarodörerna är regeringen, skogsbolagen, markägarna, kyrkan, kol- stål och oljeindustrin!

Men, vem äger egentligen skogen och marken? Ja i alla fall inte dom som har vanhelgat det vackraste vi har, den svenska skogen, så som dom burit sig åt. Skogen och marken tillhör naturen. Det är vår skyldighet att värna om och förvalta den till nästa generation. Att det är illa ställt, det är då säkert, men att det faktiskt är värre procentuellt i jämförelse med den brasilianska regnskogen… det hade jag ingen aning om.

I Norge lever 48 procent av de hotade arterna i skogen, och många av dem ligger illa till på grund av de stora kalavverkningarna. Även den naturvänliga plockhuggningen orsakar dessvärre skador i känsliga biotoper, men inte i den omfattningen.

Hos Naturskyddsföreningen finner vi tips och idéer om att odla blommor längs åkerkanterna. Det har prövats i Näsinge, med gott resultat. En sak till: Skjut inte på bävern, den bygger dammar och återskapar förlorade våtmarker och har så gjort i årtusenden!

Se på rödlistan på artdatabanken, den ger en hint om vilka arter som kommer att lämna oss, och vilka som står på tur. Rödlistan beskriver läget för nära 22 000 svenska arter. Var femte av dessa arter är rödlistad, medan 2 249 är hotade. Antalet rödlistade växter, djur, svampar och alger har ökat med 11 procent. Antalet rödlistade arter i Sverige ökar med 11 procent enligt den senast uppdaterade rödlistan, rapporterar SR Ekot.

Skjut inte på bävern, den bygger dammar och återskapar förlorade våtmarker

Enligt SVT, Djur och Natur, påverkas drygt 530 djur och växtarter och andra organismer negativt av det moderna skogsbruket (läs kalhygget) i Norrbotten. Uppgifterna kommer från Artdatabanken och Sveriges Lantbruksuniversitet. Sverige har 28 miljoner hektar skog, varav en sjundedel består av naturskog, där en viss del ligger på produktiv skogsmark, resten på mark som är olämplig för skogsbruk. Av de 2 miljoner hektar naturskog som går att bruka, är en fjärdedel nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden, där skogsbruk är förbjuden.

Det virkessug som råder inom skogsnäringen fylls så gärna på av våra alltid lika tjänstvilliga skogsägare som har fullt upp med transporterna från sina kalhyggen.

Pontus Berglund