Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Jan Wogel riktar kritik mot Strömstads sätt att blanda gång- och cykeltrafik - som här på Norra Hamngatan. Bild: Privat, Jakob Simonson
Jan Wogel riktar kritik mot Strömstads sätt att blanda gång- och cykeltrafik - som här på Norra Hamngatan. Bild: Privat, Jakob Simonson

Ja till cykelbanor – men inte över torg

Jan Wogel: "Närmast ett skämt att blanda cyklister och fotgängare på en asfalterad remsa som är cirka 1 meter bred".

I Strömstads Tidning 13 juli var det en artikel med Ulf Eriksson, doktor i folkhälsa, som handlar om anläggandet av cykelbanor i Strömstad. Jag delar helt Ulf Erikssons synpunkt att det är viktigt att prioritera de trafikslag man vill främja. Jag instämmer också i att det är viktigt att prioritera cyklandet. Det är en av anledningarna till att jag i tidigare inlägg varit så kritisk mot den ombyggnad i centrum som gjordes förra året.

LÄS MER: Experten: Ta nya tag för gång- och cykeltrafiken

Ulf Eriksson säger också att man inte ska blanda gående och cyklister, det ska vara bra skyltat, brett och tryggt. Det är lätt att instämma i detta när det gäller längre sträckor som exempelvis infarterna till Strömstad – där är det mycket viktigt att separera olika trafikslag från varandra. Där gäller höga farter och det finns oftast utrymme för en ordentlig separering.

Om vi kikar på hur det nu ser ut på Norra Hamngatan är det närmast att betrakta som ett dåligt skämt att blanda cyklister och fotgängare på en asfalterad remsa som är cirka 1 meter bred. Så smal att två gående med bärkassar inte får plats att mötas. Som pricken över i med texten ”Här samsas vi”. Här vore betydligt bättre att låta fotgängarna ha ett eget promenadstråk och låta cyklisterna samsas på den enkelriktade gatan med bilarna. Det finns inte plats för en fullständig separering.

Längs Södra Hamngatan förbi torget skulle det däremot kunna fungera att blanda olika trafikslag med texten ”Här samsas vi”. Sträckan är mycket kort (cirka 100 meter) och här är det betydligt bredare. En viktig anledning till att det inte fungerar med en dedikerad cykelbana här är att det är ett torg där fotgängarna rör sig i alla riktningar och också bör kunna göra det.

Blotta tanken att dra en dedikerad cykelbana över ett torg är absurd. I Stockholm skulle exempelvis den trafikplanerare som kom upp med idén att dra en dedikerad cykelbana tvärs över Sergels torg sannolikt direkt få sparken. Jag kan inte på rak arm komma på någon annanstans än Strömstad där man provat något så dumt.

Om man vill utföra ett experiment skulle det istället kunna vara att som Liberalerna förra året föreslog göra om hela torget till ett gångfartsområde (högst 7 km/h). För att minska antalet passerande bilar skulle man samtidigt kunna prova att dubbelrikta Badhusgatan så det går att komma till Laholmen och Kosterbåtarna utan att passera torget.

Slutligen får man inte glömma bort att centrumnära P-platser än så länge är helt nödvändiga för att Strömstad ska kunna ha en levande stadskärna. Det dröjer ännu ett antal år innan vi har självkörande bilar som på ett radikalt sätt kommer att ändra dessa förutsättningar.

Jan Wogel