Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Insändarskribenten Oscar Russberg. Till höger plankartan - nr 10 är det planerade byggområdet. Bild: Thomas Bennelind
Insändarskribenten Oscar Russberg. Till höger plankartan - nr 10 är det planerade byggområdet. Bild: Thomas Bennelind

Debatt: Investera i framtiden

Insändarskribenten Oscar Russberg vänder sig mot kritiken av det planerade bostadsbygget på Vattentornsberget i Strömstad.

Angående artikeln i Strömstads Tidning den 3/10.

LÄS MER: "Kommunen kastar ut skattebetalarnas pengar genom fönstret"

Först skulle jag vilja berömma politiker och tjänstemän som jobbat vidare med planerna för ­Vattentornsberget (Strömstad 4:16) där man tagit hänsyn till både miljö, människor och tillgänglighet. Nu visar man på allvar att man vill jobba för Strömstad vision 2030. Vattentornsberget och Rådhusberget är en fantastisk start!

Vad jag läser mig till i artikeln jag hänvisar till så får jag fram två argument för att inte fortsätta med arbetet för Vattentornsberget, nämligen att ”Kommunen kastar bort pengar” och ”Man vill behålla miljön som den är i området”.

Uppriktigt sagt, så förstår inte jag det första argumentet. Hur kan en försäljning som ger en inkomst till kommunen vara en kostnad? Jag känner mig trygg i att kommunen inte säljer en attraktiv tomt med förlust. Dessutom kommer vinsten för kommunen bli större om projektet kan genomföras effektivt och smidigt. Handlingar som kommer ifrån allmänheten bör man inte beskylla kommunen för!

Vidare håller jag med om att man fortfarande skall bevara möjligheten till rekreation och att vattentornet skall vara tillgängligt. Kommunen har tagit hänsyn till det i den fördjupade översiktsplanen för området (Föp Strömstad-Skee Dnr: KS/2007-0037). Där står det bland annat att:

1) Ny byggnation skall ta hänsyn till befintliga byggnader 2) Bokskogen sydöst skall skyddas 3) Lövskogen i söder bör sparas 4) Högsta punkt skall vara tillgänglig.

Detta visar att man är mån om att bevara och utveckla Vattentornsberget och att man tar hänsyn till människorna samt bevarar rekreationsmöjligheterna på berget.

Här är mina argument för att komplettera befintlig bebyggelse enligt Föp:

• Det råder bostadsbrist i Strömstad. När man bygger bostäder ger det en omsättning och tillskott av bostäder vilket bidrar till att flera led ges möjlighet till ny bostad.

• Kostnadseffektivt i och med att infrastrukturen redan finns där och därmed varsamt handhavande av skattepengar.

• Unik möjlighet för familjer att skaffa sig bostad i Strömstad.

• Höjer värdet av området vilket även gynnar befintliga fastighetsägare.

• Ett led i att nå visionen 2030 med 15 000 invånare och natur och friluftsliv i världsklass.

• Ger bidrag till kommunens kassa genom försäljning av tomten.

Med det sagt så förstår jag inte den intervjuades argumentation för att man inte önskar sig nya grannar på Vattentornsberget.

Oscar Russberg