Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Storsjukhuset på Kalnes i Sarpsborg
Storsjukhuset på Kalnes i Sarpsborg

Insändare: Utvidgat samarbete

I Strömstads Tidning den 13 februari uttalar sig Peter Heie om ett möjligt samarbete med Kalnes. En utmärkt idé, om den realiseras!

Det finns idag ett avtal, det så kallade ”blåljus­avtalet” från juni 2016, som bland annat försäkrade personer norr om Tanum akutvård på Kalnes. Behandlingen där betalas av regionen enligt ett gemensamt klassificeringssystem för behandling (DRG).

Beroende på pandemin förklarades arrangemanget vilande den 1 mars 2020. Det finns tyvärr anledning att befara att det kommer att dröja innan arrangemanget kan återupptas.

LÄS MER: "Klart att man funderat över en del vårdbeslut"

Avtalet från 2016 förutsatte en vidareutveckling av samarbetet, men utan att detta hittills har resulterat i något konkret. I sammanhanget bör det nämnas att man också utan avtal har rätt till behandling. Detta regleras av ett EU-direktiv och dessutom av Gränssjukvårdsförordningen.

Även Halden har föreslagits som avtalspart. Före pandemin uppsöktes akutvården (lege­vakten) i såväl Halden som Sarps­borg av många från Strömstad på tider då Näl var enda återstående alternativet. Till skillnad från Strömstad och Tanum är akutmottagningarna i Halden och Sarpsborg öppna hela dygnet. Till skillnad från Tanum avlastar de faktiskt Näl.

Gemensamt för dessa norska mottagningar är att de saknar röntgen. Patienter från Sverige, som behöver röntgas kväll, natt, helger eller röda dagar, hänvisas därmed till Näl. För dem som saknar egen bil och med ett taxibolag, som inte kör efter klockan 22, blir det svårigheter.

På sjukhuset i Strömstad finns det som bekant röntgen. Det är alltså fullt möjligt att där utvidga såväl det medicinska utbudet som tillgänglig­heten. Därmed avlastas Näl. Det har varit en väldokumenterad möjlighet sedan åtminstone februari 2019.

Det som gällde då, gäller också nu. Varför inte återstarta dialysen på sjukhuset med den personal som vid nedläggningen tvingades flytta till Kalnes. Kostnaden var då åtminstone mindre än kostnaden för att transportera patienter tre gånger i veckan från Strömstad till Näl.

Förutom ovanstående finns ju regionens dokument ”Behovsöversikt vård på närsjukhusen i Fyrbodal” från november 2020, som kan öppna för goda lösningar – om det finns en politisk vilja!

Vårdutbudet i Halden är säkert utmärkt när pandemin förpassats till historien men det är heller inte gratis. Så varför gå över ån efter vatten när lösningen finns i Strömstad?

Jour Strömstad