Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Så skapar vi bättre transporter i Norden

Magnus Jacobsson (KD): "Vi måste binda samman våra befolkningscentra."

Sverige är ett fantastiskt land. Vi har fjäll, hav, landsbygd vidsträckta skogar, vackra byar och städer. Sverige är Europas 5e största land till ytan, men vi är bara på 14 plats avseende befolkning. Vilket innebär att vi har en liten befolkning som skall finansiera den infrastruktur som vi behöver för att utveckla vårt vackra land.

Detta är en utmaning då vi har stora behov av att förbättra vår infrastruktur, om vi skall ta tillvara på de förutsättningar som finns i vårt land. Förutom att vi har en liten befolkning på en stor yta, så är nordens befolkning samlad i olika befolkningsområden. Den största delen av nordens befolkning finns mellan Köpenhamn och Oslo. I Skagerrak- och Kattegattregionen bor drygt 7 miljoner människor. Nästa område är Stockholms-, Helsingfors- och Tallinnregionen även i denna del Norden och norra Baltikum bor ca 7 miljoner människor.

Utöver dessa tätortsregioner har vi ett viktigt område som binder samman Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Även om denna del av Norden inte är lika folkrik, så kommer stora delar av nordens välfärd ifrån gruvor, vattenkraft och skogsnäringen.

Ska Sverige och Norden fortsätta att vara ett av världens framgångsrikaste område, måste vi binda samman dessa olika befolkningscentra med varandra. Inom forskningen talar man idag om framtidens megacity och vi har förutsättningarna att skapa två sådana områden i Norden men det kräver att vi bygger moderna vägar och järnvägar som binder samman dessa regioner inom och över nationsgränserna.

I ordspråksboken finns en liten mening som i en del översättningar lyder: ”Utan vision förgås folket”

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet hade vi i Sverige en vision om att bygga ett nytt Sverige. Denna nationella vision handlade dels om kyrkans klassiska värderingar avseende rättvisa och solidaritet, men det var också en vision om att rent fysiskt bygga landet. Nya järnvägar, vägar, hamnar och bostadsområden växte fram som en effekt av denna dröm.

Idag behöver vi en ny vision. En vision som fångar upp Norden och Baltikum. Om vi likt våra förfäder börjar bygga nya stråk mellan:

• Köpenhamn – Malmö- Göteborg – Uddevalla – Oslo, samt

• Köpenhamn – Jönköping – Stockholm, och

• Tallinn – Helsingfors – Stockholm – Örebro – Karlstad - Oslo

så lägger vi grunden för framtida utveckling i hela Norden och Baltikum.

Skagerrak- och Kattegattregionen samt Stockholm – Helsingforsregionen är framtida megacity om vi etablerar en långsiktig och målmedveten strategi som ger dessa områden bättre infrastruktur.

Det räcker inte med att vi har en vision för våra storstadsregioner i södra och mellersta Norden vi måste ha en vision för hela Norden, inklusive nordkalotten. Järnvägar, vägar, hamnar, kraftledningar måste förbättras så att vi alla kan få del av den tillväxt som sker när Sverige och norden utvecklas.

Menar man allvar med iden om att hela landet skall leva, måste vi, via aktiv politik visa att den visionen fortfarande lever. För mig som kristdemokrat är det självklar att vi skall dra lärdom av den utveckling som skede i början av det förra seklet.

På ett sätt befinner vi oss i samma läge idag, skillnaden är att då byggde vi landet, nu behöver vi bygga bättre infrastruktur mellan länder. Effekten kommer att bli den samma, då lade vi grunden för 1900-talests svenska välfärd, om man anammar vår vision, lägger vi idag grunden för detta seklets Nordiska och Baltiska välfärd.

Bra infrastruktur är en av grundförutsättning för att skapa ett socialt, ekonomiskt och hållbart samhälle.

Magnus Jacobsson, KD

riksdagsledamot