Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Insändarskribenten Stein Rukin. Peter Heie,  ordförande i Nu-sjukvården. Bild: Jakob Simonson, Marita Adamsson
Insändarskribenten Stein Rukin. Peter Heie, ordförande i Nu-sjukvården. Bild: Jakob Simonson, Marita Adamsson

Stein Rukin: Köp av sjukhuset kan ge oss den trygghet vi önskar

Insändarskribenten Stein Rukin vill se köp av Strömstads sjukhus: "Regionen klarar inte av att lösa problemet."

Kommunens möjliga övertagande av sjukhuset har fått stor uppmärksamhet. Jour Strömstad har länge önskat ett kommunalt övertagande, först och främst för att det öppnar för lösningar inom vård och omsorg och för att det kan vara en strategiskt intressant investering både på kort och längre sikt.

Med tanke på regionens hittills bristfälliga drift av sjukhuset finns därför en betydlig potential.

En representant for Liberalerna ger i tidningen 1 juli uttryck för att, med undantag för skolor, är «kontorslokaler inte givet att man behöver äga»

Det noteras däremot att L gjorde ett stort undantag vid köpet av Crawfordfastigheten förra mandatperioden, vilket uppenbart kommer att kosta skattebetalarna betydliga belopp.

Regionen klarar inte av att lösa problemet

Ser man närmare på dagens vård, har mycket riktigt Norra hälso- och sjukvårdsnämnden senast uttalat att invånarna i Strömstad "har tillgång till en trygg vård med hög kvalitet».

Den måste vara osedvanligt hög eftersom den med god hjälp av ett par politiker från Strömstad, nu kontinuerligt avvecklas i norra Bohuslän. Vem minns förslaget från VG-regionen 18 december 2017 om «ett förbättrat akut omhändertagande i Norra Bohuslän»?

Någon har uppenbart missat att den vårdlösning regionen nu står inför, är oöversiktlig, lider av brist på sammanhang, hopplöst byråkratisk, lider av tidsbrist, sängbrist, läkarbrist, sjuksköterskebrist och påstådd pengabrist.

Det är uppenbart att regionen inte klarar av att lösa problemet med vården – enligt vår uppfattning är regionen själva problemet genom en ständigt ökande centralisering som man även med dedikerad vårdpersonal inte klarar av att hantera.

"Ett förunderligt beslut"

Flera statliga utredningar som alla fokuserar på en betydlig förstärkning av primärvården, pekar klart mot att ett övertagande av sjukhuset ger kommunen en reell möjlighet att vara i framkant av utvecklingen.

Ett köp av sjukhuset ger kommunen en möjlighet att implementera den vårdmodell som fick ett enigt politiskt beslut i fullmäktige. Samarbetet med Praktikertjänst kan utvecklas, något som diskuterades så sent som sommaren 2019.

Inom vården finns det dessutom möjlighet att bygga upp ett medborgarkollektiv, en modell som valts där regionen har sviktat. Exempel finns i Offerdal i Jämtland. Också ett nyöppnande av dialysen skulle kunna ske, eventuellt genom ett samarbete över gränsen.

Vidare öppnar sjukhusköpet för en varaktig lösning för både bassängverksamheten och rehab, och man blir oberoende av skiftande politiska infall. Ett förunderligt beslut, denna gången från Nu-sjukvården, där Strömstad är representerat (C), är stängningen av bårhuset.

Detta bör också kunna lösas genom kommunens övertagande.

Inom omsorgssektorn finns en stor potential. Det är ett faktum att Strömstad kommer att få ett ökande antal äldre. Vi blir fler, många fler! Efter tre dygn i ett överfullt sjukhus (i dag 2,15 sängar per 1 000 invånare) måste kommunen betala 7 100 kronor till regionen för varje överskjutande dygn.

Kan involvera multiköket

I 2019 års budget för Strömstad anför socialnämnden att kommunen förväntas få ett större ansvar för hemtagning enligt den nya betalningsansvarslagen. Vidare anges att patienterna har större och mer komplexa vårdbehov.

Här ger sjukhuset stora möjligheter att lösa kommunens utmaningar, och också att kunna erbjuda lösningar till grannkommuner.

Dessutom möjligheter till en effektivisering av samverkande sjukvård och fast tillgänglig läkarkontakt till skillnad från ett inkallningssystem. Och därmed en bättre grund för att vidareutveckla konceptet «Trygg hemgång».

Dessutom innebär sjukhusköket en betydlig potential för att ersätta den omtalade multikök-investeringen på mellan 32 och 60 miljoner!

Ett övertagande av sjukhuset visar att Strömstads kommun faktiskt kan vara i framkant av en helt nödvändig utveckling till det bästa för Strömstads invånare och besökare, och ge oss den tryggheten vi önskar och, inte minst, betalar for.