Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Hur ser framtiden ut för sjukhuset?

Med anledning av den pågående sjukvårdsdebatten skriver en f.d. sjukhusanställd en insändare om sjukhusets historia och dess möjliga framtid.

I anledning av den pågående debatten i Strömstad vill jag rekapitulera Strömstads sjukhus historia i koncentrat. Anställda och allmänhet har under åren upprepade gånger och förgäves demonstrerat och protesterat mot nedrustningen av vårt traditionsrika sjukhus.

Vid dessa tillfällen har tillbakablickar som denna stått på dagordningen:
På 1800-talet drabbades norra Bohuslän av veneriska sjukdomar som blev ett stort problem. 1868 beslutade landstinget att bygga ett sjukhus i Strömstad och det stod färdigt 1870. Personalen utgjordes av en läkare, en syssloman, en sköterska och en uppassare.
Mathållningen sköttes på entreprenad av fru Paepke som ersattes med 75 öre per person. I samband med en inspektion 1823 av Kungiga medicinalstyrelsen påpekades flera brister. Landstinget beslutade därför om en ombyggnad 1924-1925 och en tillbyggnad 1934. Därigenom skapades utrymmen för BB-vård och kök.

1954 fanns 93 vårdplatser och man började se sig om efter en röntgenläkare. 1967 stod långvårdsdelen klar. Antalet vårdplatser var nu uppe i 143. 1970 reducerades dessa med åtta då BB stängdes. 1976 var det ytterst nära att sjukhuset degraderats till sjukstuga. Men bara ett par år senare var det aktuellt med ytterligare en utbyggnad. Först 1987 gick startskottet för projektet som kostnadsberäknades till 136 miljoner kronor. 1989 invigdes den sista etappen av detta tillika beredskapssjukhus med pompa och ståt. I ”huset” fanns nu 112 vårdplatser, vårdcentral, operation, akutintag, laboratorium och röntgenavdelning.

Något halvår senare började man redan planera för att flytta runt korttidsvårdsavdelningar. Då började personalen och gemene man undra: ”Vad blir kvar av sjukhuset i Strömstad?
1990 hävdar man från ansvarigt håll att man har full förståelse för personalens oro. Vi lugnar oss med att ryktet om sjukhusets död är betydligt överdrivet. Vi fick lite andrum men anade ugglor i mossen.
En junidag 1993 gick Strömstad man ur huse och demonstrerade till ackompanjemang av tutande fiskebåtar.

1994 återstod 42 vårdplatser. Samma år kunde vi läsa i lokalpressen att delar av sjukhuset var till uthyrning alternativt försäljning. Senare på året kom glädjande besked från ansvarigt håll: ”Vi satsar på Strömstads sjukhus som närsjukhus. Vi tror på Strömstad för framtiden”.
Sex år senare hade sjukhuset 26 vårdplatser. En del av lokalerna hyrdes ut till kommunen för tio avlastningsplatser. Två privata företag fanns också bland hyresgästerna.
Vid sekelskiftet, 2000, återstod 12 vårdplatser och hösten 2009 stängdes avdelning 2.
Valåret 2018 ställer man en berättigad fråga: hur ser morgondagen ut för Strömstads sjukhus?

Nu, när kommunens befolkning ökar stadigt och turismen och gränshandeln blomstrar som aldrig förr, behöver vi ett lokalsjukhus som dygnet runt svarar upp mot basala vårdbehov. Lägg prestige och politiska poänger åt sidan. Samarbeta mera, offentlig och privat vårdsektor. Låt sunt förnuft segra. Sätt människan, patienten, i centrum.

F.d. sjukhusanställd