Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stein Rukin. Bild: Marita Adamsson
Stein Rukin. Bild: Marita Adamsson

Stein Rukin: Därför ska du som norrman rösta i valet

Insändarskribenten Stein Rukin om varför man som norrman bör rösta i svenska valet.

I Strømstad er det bosatt vel 2 000 nordmenn hvorav jeg er en. Vi utgjør faktisk nær 17 procent av befolkningen i kommun­en og har på lik linje med andre Strømstadbeboere adgang til å stemme ved kommunevalget og regionvalget.

Det er en rett vi bør benytte oss av fordi den et den beste måten å påvirke våre omgivelser. Dermed kan vi medvirke til å skape endringer til det bedre både for oss og sikkert mange andre.

Hva er det så som opptar oss? Signaler jeg mottar at man er opptatt av helsetjenester eller mer riktig, mangel på disse. Dette er det samme som et flertall av den svenske befolkningen prioriterer høyest (Novus aug. 61%) Jeg har gjennom Jourstrømstad som mange av dere støtter, engasjert meg for å få til en 24 timers betjent legevakt i Strømstad.

Gjennom det forestående valget kan du ved å benytte din stemmerett medvirke til at dette vil kunne realiseres. Politisk har vi fått solid støtte for vårt syn av KD og også senere av SD.

Et konkret forslag til løsning som vi fremmet i februar 2017 ble vel et år senere behandlet av kommunens sosialnemd og ble da avvist av C, L og MD men støttet av M og S. Majoriteten er åpenbart fornøyd med at Strømstad har fått et begrenset helsetilbud i Tanum, nå åpent to timer lengre enn i fjor. Neste stopp NÄL i Trollhättan! God tur!

Helsetilbudet er organisert på en annen måte i Sverige enn i de øvrige nordiske land. Dette etter at et flertall i Riksdagen (S) valgte å forlate den nordiske modellen på 1990 tallet. Det er derfor regionen som har ansvaret for kommunens primærhelsetjeneste, et ansvar som de ikke har tatt på alvor for Strømstads vedkommende.

Jeg og mange med meg mener at man må søke tilbake til den løsningen man har i de andre nordiske landene med et kommunalt overordnet ansvar for primærhelsetjenesten og med en fastlege ordning. Regionens befatning med helsevesenet bør derfor opphøre eller vesentlig endres. Dette er et syn som deles av et nytt regionalt parti, Regionens Framtid som har som sin hovedoppgave å arbeide for å fordele ansvaret for helsetjenester mellom stat og kommune.

Jourstrømstad støtter også Regionens Framtid og to av oss, Sven Moosberg og undertegnede står befinner seg på regionpartiets liste, en liste og et regionalt parti det er mulig for nordmenn å stemme på.

Av andre spørsmål norske pensjonister, bosatt i Strømstad, er opptatt av, er beskatning. Etter 1 april 2008 ble reglene i Sverige endret slik at vi som har flyttet hit etter dette tidspunktet blir påført en urimelig ekstraordinær skatte­belastning som kommer i tillegg til den betydelige og urimelige skatt svenske pensjonister må betale. Her er det behov for å se nærmere på skatteavtalen mellom Norge og Sverige og å bringe spørsmålet opp både i Nordisk Råd og på sentralt hold i både Sverige og Norge. Det er gledelig at KD har lovet å følge opp saken i Sverige