Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Bygg en modern gränsöverskridande järnväg

Med stöd av EU:s globaliseringsfond och statliga medel kan Strömstads Omställningskontor göra en långsiktig investering som med modern järnväg sammanbinder Strömstad/Skee med Östfold/Viken och Oslo, skriver Sten Brodén, (V)

Det skulle ge en väsentligt större och mycket mera differentierad arbetsmarknad för Strömstadborna. Och flera från Norge skulle kunna bo i Strömstad och pendla in till sina arbetsplatser. Fler ungdomar skulle kunna återvända hem efter högskoleutbildning för att bo i Strömstad och jobba i Norge.

På så vis skulle en stor gemensam och gränsöverskridande arbetsmarknad kunna byggas. Då skulle det bli ännu svårare att skilja nabo­folken åt i framtiden.

Naturligtvis ska järnvägen också moderniseras söderut även om arbetsmarknaden inte är lika stor där inom samma tidsrymd = en timmas pendling

Själva bygget av en ­modern järnväg skulle ge många arbetstillfällen ­under flera år. Vid Saab:s nedläggning fick Troll­hättan ett omställningskontor som fick de ekonomiska musklerna att bygga ny motorväg och dubbelspårig järnväg till Göteborg.

Det är alltså möjligt att genomföra – om viljan finns och de rätta förutsättningarna sätts på plats!

Sten Brodén (V)