Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tore Lomgård, Strömstadspolisen, Hogdals bygdegård Bild: Jakob Simonson
Tore Lomgård, Strömstadspolisen, Hogdals bygdegård Bild: Jakob Simonson

Insändare: Alla får tycka till om den nya översiktsplanen

Fördjupad översiktsplan (Föp) för Strömstad – Skee är nu utsänd för utställning fram till 15 april. Alla kommunmedlemmar har nu möjlighet att lämna synpunkter på planen, skriver Tore Lomgård (C), kretsordförande i Strömstad.

Planen anger bland annat möjliga nya bostadsområden i Skee, vilket Centerpartiet påpekat behov av. I planen anges också att av tillkommande bostäder inom kommunen skall 75 procent byggas inom Föp-området Strömstad – Skee, vilket från dagsläget innebär ett tillskott med cirka 1 500 invånare.

Detta innebär också att 25 procent av tänkta nybyggnationer skall ske utanför planlagt område.

Centerpartiet anser att attraktiva boendemiljöer både på landsbygd och i tätorterna är grundläggande för att hela kommunen fortsatt skall kunna växa och utvecklas. Centerpartiet har varit starkt pådrivande för att investeringar i bra skollokaler och nya förskolor/förskoleavdelningar gjorts runt om i kommunen.

Detta är investeringar som är grundläggande för att hela kommunen skall stärkas och fortsatt vara attraktiv som boendemiljö för våra kommuninnevånare.

Många människor föredrar att bo utanför tätorten. Det kan röra sig om egenföretagaren som önskar ha en lokal för sin verksamhet i anslutning till bostaden, eller barnfamiljen som önskar att barnen kan växa upp i en lantlig miljö, ofta i kombination med djurhållning.

Många önskar också bättre odlingsmöjligheter för den egna matförsörjningen än vad villatomten eller den egna uteplatsen kan erbjuda.

I praktiken har det ofta visat sig vara svårt att få förhandsbesked och bygglov för bostadshus utanför detaljplanelagt område. Ett dokument som den nu aktuella planen för Strömstad – Skee anger den inriktning tjänstemän och beslutsfattare skall förhålla sig till vid prövning av bygglov etc. Skilda formuleringar i planens text är därför mycket viktiga.

Centerpartiet har därför i kommunstyrelsen yrkat på:

- att det tydligare anges i Föp att möjlighet ges till byggnation utanför detaljplanelagt område, för att ge möjligheter till bostadsbyggande på landsbygden.

Under våren 2019 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige, där fullmäktige föreslås besluta:

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på landsbygden för försäljning.

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande av bostäder i mindre grupper om 5 – 6 tomter utan krav på detaljplan, och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige.

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling eller annan småskalig verksamhet.

Denna av Centerpartiet drivna inriktning ligger också helt i linje med den utredning regeringen nu tillsätter, på initiativ av Centerpartiet, som förslås lägga fram förslag på omfattande regelförenklingar i plan- och bygglagen.

Texten antagen av Centerpartiets Strömstadskrets den 17/2 2020.

Tore Lomgård (C), kretsordförande