Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stein Rukin
Stein Rukin

Insändare: Öppet brev till regionen

Öppet brev till samtliga partier och politiker i Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse

Hemställan från undertecknat/undertecknade parti/partier i Strömstad, för Strömstadsbornas räkning, att VG-regionen skall utveckla den nära vården i Strömstad för dess invånare och besökare.

Denna hemställan görs nu med anledning av att regionen skall se över, ompröva, de projekt som startats för att utöka den nära vården enligt regionfullmäktiges beslut 2017-05-16 om en handlingsplan för att utveckla den nära vården för att avlasta akutmottagningarna på sjukhusen.

Med anledning av att beslut skall fattas under år 2020 om omprövning/utvärdering/utökning av den nära vården, enligt beslutet 2017-05-16, hemställer vi om att Strömstad ges en möjlighet att få nära vård dygnet runt.

De/det projekt som startats efter regionens tidigare beslut, efter 2017, har inte avlastat akutmottagningen på Näl. Detta har regionens egna utvärderingar visat.

I tjänsteutlåtande, Förslag till beslut, 2019-11-20, Utvärdering av närakuter och hantering av piloterna 2020, att hälso- och sjukvårdsstyrelsen i pkt 4. beslutar att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att återkomma med förslag på samlad strategi för närakuter i Västra Götalandsregionen.

Inför kommande beslut och under handläggningen som görs av administrationen är der viktigt att Strömstad ånyo framställer sina önskemål och gör sin röst hörd.

2016-09-26 sändes Öppet brev undertecknat av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Strömstad till VG-regionen, till bland annat Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, angående kvälls- och nattjour.

Ett enhälligt fullmäktige i Strömstad röstade 2016-11-24 för, 39 röster, ”Mer samarbete mellan regionen och kommunen när det gäller sjukvård.”.

Fullmäktige i Strömstad biföll 2018-12-13 till dels medborgarförslag dels motion från M om en Friskare vård i Strömstad, en begäran att politikerna i Strömstad arbetar för att tillsammans med regionen kunna ge vård dygnet runt i Strömstad.

Stein Rukin

Jour Strömstad