Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Många äldre får besök av upp till tjugo olika personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod, uttrycker skribenten. Bild: Stefan Bennhage
Många äldre får besök av upp till tjugo olika personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod, uttrycker skribenten. Bild: Stefan Bennhage

Insändare: Äldreomsorgen avgör valet för var femte svensk

Ove Göransson, PRO Bohuslän: Coronapandemin visade på ett smärtsamt tydligt sätt att svensk äldreomsorg har stora brister.

Nio av tio svenskar tycker att äldreomsorgen är en viktig valfråga. För nästan var femte svensk kan den till och med avgöra vilket parti de röstar på, visar en ny Sifoundersökning från Pensionärernas riksorganisation, PRO. Coronapandemin visade på ett smärtsamt tydligt sätt att svensk äldreomsorg har stora brister. PRO har länge påtalat att många kommuner skär ner på resurserna till äldreomsorgen och att personalens arbetsvillkor bör förbättras.

I dag får många äldre besök av upp till tjugo olika personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. Detta äventyrar de äldres trygghet och välmående. Nio av tio svenskar uppger i en ny Sifoundersökning att de tycker att äldreomsorgen är en viktig valfråga, och nästan var femte svensk kan låta frågan om äldreomsorgen avgöra vilket parti man väljer på valdagen. Detta borde vara en väckarklocka för politiker i hela Sverige.

Under pandemin stod situationen inom äldreomsorgen högt på den politiska dagordningen. Bland annat slog Coronakommissionen förra året fast att andelen timställningar var en bidragande orsak till smittspridningen. Nu när pandemin klingat av får vi fortfarande höra hur de anställda inom omsorgen går på knäna och att de äldre inte får den hjälp de förtjänar. Det är oacceptabelt.

I Västra Götaland finns fler än 35 000 äldre med beslut om hemtjänst och drygt 17 500 äldre i särskilt boende. De yrkesgrupper som möter de äldre är undersköterskor, vårdbiträden och vårdare med varierande kompetenskrav och begränsade möjligheter att påverka sitt arbete. Upplägg med delade turer, tillfälliga anställningar, ofrivillig deltid, underbemanning och minutscheman skapar otrygghet både för personalen och de äldre.

För att garantera kvaliteten inom vården och rekrytera kompetenta medarbetare till äldreomsorgen i framtiden måste kommunerna och arbetsgivarna inom äldreomsorgen ta den här frågan på allvar. Därför kräver PRO:

- Långsiktiga ekonomiska satsningar både från stat och kommun.

- Att personalen inom äldreomsorgen erbjuds fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.

- Lagstiftning som säkrar goda levnadsförhållanden.

Efter ett långt liv förtjänar Sveriges äldre en trygg och säker omsorg. Det är dags för politikerna att i handling visa att frågan är viktig för dem också!

Ove Göransson

ordförande PRO Bohuslän