Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kerstin Karlsson (L). Bild: Malin Bring
Kerstin Karlsson (L). Bild: Malin Bring

Inget har ännu hänt med multiköket

Kerstin Karlsson (L) vill ha svar på sina frågor om det multifunktionella köket som planeras i Strömstad.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2018 att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten Mekanikern. Nu – två år senare – har ingenting hänt!

Av den anledningen lämnade jag i början av mars in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson med fem frågor:

Har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att bidra till att fullmäktigebeslutet från mars 2018 verkställs?

När kan det beslutade multifunktionella köket stå klart?

Om beslutet från mars 2018 inhiberas när kan då ett nytt beslut tas?

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när ­nuvarande köksorganisation inte längre förmår uppfylla kraven på kvalitativ och näringsriktig mat?

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när säkerheten gällande specialkost inte längre kan upprätthållas?

Interpellationen fanns på ärendelistan inför det inställda fullmäktigemötet 26 mars. Den finns inte med på ärendelistan inför nästa veckas möte. Anledning: På detta möte ska endast ­beslutsärenden behandlas.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås på tisdagen (21/4) besluta om ombyggnation av tillagningsköken på äldreboendena.

I budget 2020 står visserligen att planering för projektering och byggnation av multifunktionellt kök fortsätter, men nu öppnas för att utreda ett multifunktionellt kök på sjukhuset.

Min interpellation torde därmed bli en ickefråga varför jag vill ge en kort bakgrund:

Att bygga ut sjukhus­köket fanns med redan i den omfattande utredning som gjordes 2016 och som låg till grund för beslutet om nytt multifunktionellt kök. I utredningen granskades alla tänkbara alternativ inklusive många tillagningskök.

Utredningen visade att ett nytt multifunktionellt kök och ett antal mottagningskök skulle ge den bästa matkvaliteten, en varierad och näringsriktig kost, säkrad personal­tillgång samt minskad miljöpåverkan genom färre transporter.

Det arbete som lades ner 2016–2018 för att garantera god och näringsrik kost för skola och äldreomsorg sopas nu undan för nya ­utredningar.

Kerstin Karlsson (L)