Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miriam Öhrn i debatt med tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S). Bild: Josefin Wetterberg, Jerker Norlander
Miriam Öhrn i debatt med tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S). Bild: Josefin Wetterberg, Jerker Norlander

Debatt: Hur går det med demokratin egentligen?

Miriam Öhrn ifrågasätter förhandlandet bakom lyckta dörrar om Filjestad - och får svar av tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S).

Detta kan man läsa på Strömstads kommuns hemsida: ”Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.” Stämmer det in på ert förhandlande bakom lyckta dörrar i tekniska nämnden i frågan om försäljningen av den kommunala marken på Filjestad, Sydkoster, Kent Hansson, Ronnie Brorsson, Rolf Rask, Morgan Gustafsson och Ulf Gustafsson?

LÄS MER: Oenig nämnd säljer marken på Filjestad

Svarar ni upp mot kommuninvånarnas behov när ni snabbt och lätt vill sälja marken till privat aktör med syftet att bygga tio hyresrätter med för höga hyror för unga samt tolv bostadsrätter som kommer säljas till marknadspris? Det blir ett sommarhusområde av alltihop. Behöver vi det? Har ni varit på Koster någon gång och sett hur många hus som är tomma förutom under några få sommarveckor?

Vi känner oss maktlösa och överkörda av våra egna politiker

När inte ens kommunal mark kan användas för helårssamhället är det enkelt att tappa hoppet. Besluten kommer farande över huvudena på oss och demokratins kraft tappar taget. Vi känner oss maktlösa och överkörda av våra egna politiker. Det är ingen bra utveckling för samhället. Beslutsfattarna är långt borta och icke kontaktbara. I förlängningen leder det till den alienation och populism som vi ser breder ut sig i alarmerande fart över landet. Lyft åtminstone Filjestadfrågan till kommunfullmäktige där alla partier finns representera- de och demokratin ska råda.

”Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Lag (2013:866).”

Ett förslag som yppats är att Kosterstiftelsen får överta eller köpa marken och bygga ändamålsenligt, med lokala entreprenörer och i samråd med nuvarande och tilltänkta öbor. Då slipper ni all denna hetluft och kan gå hem från jobbet i lugn och ro.

Jag vill kunna se unga par i ögonen som frågar mig ”om ni hör om nåt boende är vi jätteintresserade” och de som önskar mer än nåt annat en framtid på våra öar där de behöver ett riktigt hus att bo och att bli fler i.

Jag vill kunna säga ”jag gjorde vad jag kunde, för då har jag i alla fall gjort det.” Gör ni det också? Rolf Rask, Kent Hansson, Ronnie Brorsson, Morgan Gustafsson och Ulf Gustafsson, eller slår ni ner blicken?

Miriam Öhrn

Svar direkt från Ulf Gustafsson (S)

Insändaren ”Hur går det med demokratin egentligen?” innehåller en samling svepande uttalanden om bristande demokrati, lyckta dörrar, mark som säljs snabbt och lätt, beslut som kommer farande över huvuden, beslutsfattare som är långt borta och icke kontaktbara och som avslutning en ganska meningslös fråga om ledamöterna i tekniska nämnden varit på Koster när sommargästerna lämnat ön. Det har de självklart. Men allt detta leder enligt skribenten till en ”alienation och populism som breder ut sig i en alarmerande fart över landet”. Uppenbarligen inte bara över Koster.

Så är det givetvis inte. Frågan om bostadsbyggandet på Koster har diskuterats i åratal utan att något har hänt. Nu har vi äntligen kommit fram till en lösning som innebär att det byggs ett antal lägenheter på Koster av en lokal entreprenör. Detta har diskuterats ingående i kommunens olika organ och inte minst i Strömstads Tidning. Det är därför föga trovärdigt att påstå att insynen i detta ärende är bristfällig.

Tekniska nämnden är det kommunala organ som har ansvar för kommunens mark. Nämnden beslutade den 31 augusti i år enhälligt att ställa sig positiv till en försäljning av fastigheten Kile 2:95 till Arcari Fastigheter och Utveckling AB. Beslutet med tillhörande sammanfattning av ärendet finns som vanligt att läsa för alla i tekniska nämndens protokoll på kommunens hemsida. Mer offentligt kan det knappast bli även om insändaren insinuerar motsatsen. Nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att diskutera former och omfattning och förslag till avtal med sökanden och ett slutligt beslut i ärendet skulle fattas av tekniska nämnden den 28 september 2021. På grund av köpekontraktets komplexitet som krävde juristhjälp så fanns det inget kontrakt färdigt den 28 september utan det slutliga beslutet fattades på nästa möte den 26 oktober.

Hela förfarandet är helt i linje med de övergripande lagtexter för bostadsförsörjning som insändaren refererar till

Vid detta möte fanns ett färdigt köpekontrakt framme för beslut. Det innehåller mycket långtgående skrivningar för den delen som det måste byggas hyresrätter på med förfogande­begränsning inskriven i fastighetsregister, krav på mantalsskrivning för hyres­gästerna, regler för hyressättning de första åren, klausuler om viten och även en moderbolagsborgen.

Hela förfarandet är helt i linje med de övergripande lagtexter för bostadsförsörjning som insändaren refererar till.

Så till den avslutande frågan om nämndledamöterna kan se dem som söker bostad på Koster i ögonen utan att slå ner blicken. Ja, det kan vi göra med gott samvete eftersom det innebär att vi äntligen får ett antal nya bostäder på Koster. Det borde snarare vara något att känna glädje över än att beklaga.

Ulf Gustafsson (S)

ordförande i tekniska nämnden

LÄS MER: Lars Tysklind (L) vill lyfta Filjestad till kommunstyrelsen

LÄS MER: Vi önskar transparens kring Filjestadsprojektet