Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Christopher Andersen, sakägare, och karta med exploateringsområdet markerat med 10. Bild: Arvid Brandström
Christopher Andersen, sakägare, och karta med exploateringsområdet markerat med 10. Bild: Arvid Brandström

Högt spel om Vattentornsberget

Inför torsdagskvällens diskussion i kommunfullmäktige om de planerade bostäderna på Vattentornsberget kommer Christopher Andersen med en replik till kommunalrådet Kent Hansson (S).

Tack för din replik, Kent Hansson. Din summering bekräftar det vi redan visste, men ger tyvärr inte svar på frågan.

LÄS MER: Det är en liten del av Vattentornsberget som berörs

Du bekräftar att politikerna i miljö- och byggnämnden i 2007 valde att bortse från länsstyrelsens och miljö- och byggförvaltningens råd, och besluta om positivt plantillstånd. Den sittande majoritet du leder plockar alltså upp stafettpinnen, och driver ärendet vidare stick i stäv med kompetenta rekommendationer. Det enda stöd som finns för exploatering av Vattentornsberget är förslaget till fördjupad översiktsplan.

Det är bara det att en fördjupad översiktsplan inte är rättsligt bindande. Hela argumentationen hos före detta och sittande politiker hänger alltså på ett förslag till en ej bindande plan. I förslaget till fördjupad översiktsplan har 13 berörda fastighetsägare undertecknat väl motiverade synpunkter på varför Vattentornsberget inte skall exploateras, i tråd med rekommendationerna från ovanför nämnda instanser.

När sittande majoritet diskuterar hur marken skall säljas innan planen ens är antagen visar det väldigt tydligt att majoriteten utgår från att de bara kan köra över berörda fastighetsägare, och anser att de inte behöver lyssna på kompetenta instanser.

Det innebär också att planavtalet med byggnadsfirman Mattson & Nilsson som du hänvisar till undertecknades på bristfälligt underlag. Likväl har kommunen tagit ut en avgift, och byggföretaget Mattson & Nilsson har betalat den. Båda parter väl vetande om att marken i fråga då som nu faktisk inte kan bebyggas.

Det skapar inget moraliskt ansvar, Kent Hansson! Det visar bara att både byggföretaget och Strömstads kommun är beredd att ta betydliga risker. Skillnaden på nämnda parter är att byggföretaget tar en kommersiell risk med egna pengar, medan sittande majoritet spelar med skattebetalarnas. Hur mycket kommer det att ha kostat om processen slutar med att ärendet måste läggas ner igen?

Moraliskt ansvar är inget argument i det här ärendet. Det här är historien om en exploatör som vill ha tag på attraktiv mark, och politiker som dansar efter för att göra det möjligt. Politiker som tillsidosätter kompetenta instanser, kör över sakägare, och berövar Strömstad ett värdefullt naturområde för att få det till.

I din replik motiverar du det så kallade moraliska ansvaret med att «bolaget förespeglats att få köpa området». Du har själv bekräftat att man på politisk nivå medvetet har kopplat bort kompetenta instanser och begett sig ut i detta på egen risk. Då får du faktisk förklara vem som har sagt vad till byggföretaget för att skapa denna förespegling. För svaret på det finns vare sig i din replik, eller någon offentlig handling.

Jag rekommenderar att sittande majoritet i nästa kommunstyrelsemöte reflekterar en liten stund över definitionen på galenskap, som ofta tillskrivs Albert Einstein: «Galenskap är att göra det samma om och om igen och förvänta sig et annat resultat».

Christopher Andersen