Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hällestrand (arkivbild). Bild: Marita Adamsson
Hällestrand (arkivbild). Bild: Marita Adamsson

Insändare: Hällestrand 2030 – en framtidsvision

Stig Krogstad: En start för att skapa förutsättningar för nya bostadsområden, nytt liv och att bidra till Vision 2030, är att omedelbart starta upp arbetet med en gång- och cykelväg till Hällestrand.

Strömstads kommun ser i sin Vision 2030 «En attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet [..] med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass». Då måste kommunen tillrätta­lägga för infrastruktur och möjligheter för orten i norra kustområdet med flest boende – kustpärlan Hällestrand.

Strömstads kommun har i Vision 2030 ett uttalat mål om 15 000 invånare 2030. Dessa 2 500 nya invånare behöver attraktiva bostäder, knutna till innerstan och arbete, skolar, dagis, kulturella erbjudanden med mera. Boende i innerstan och ytterområden behöver enkel tillgång till havet, natur och fritidsmöjligheter. Allt detta kan en dold pärla som Hällestrand med omnejd erbjuda.

Hällestrand har stora områden som kan planeras för helårsboende

2021 finns det cirka 200 helårsboende i Hällestrand med närmaste omnejd. Utöver detta är det ungefär 500 deltidsboende (inklusive BRF Strandkusten (Silverhornet) och Hällestrand Village) som använder sina boenden åtminstone 3/4 av året, och hyr ut sina lägenheter delar av sommarhalvåret. Tillsammans 700 personer, samt ett okänt antal hyresgäster.

Hällestrand har stora områden som kan planeras för helårsboende, med tillgång till havet, friskvårdsaktiviteter och vandringsmöjligheter i den historiska stenhuggarbygden.

Det finns även önskan från BRF Strandkusten om att erbjuda sina boende och besökande cykel- och kajak­uthyrning. Vidare önskas att erbjuda en restaurang i den kulturhistoriska huvudbyggnaden på «Silverhornet».

Detta är dock områden som i dag inte är enkelt tillgängliga utan bil.

I kommunens «Fördjupning av översiktsplanen för Strömstads kommun», antagen av kommunfullmäktige 2016-12-15 sägs det: «Kustområdet söder om Dynekilen ligger förhållandevis nära arbetsplatser och service i staden och det finns en redan utvecklad infrastruktur att ansluta till. [...] Norra kustområdet har förutsättningar för att bli ett än mer attraktivt område i Strömstads kommun, både för besökare och boende. Med en långsiktig planering vill vi skydda och tillgängliggöra de fantastiska värden som finns i området, samtidigt som vi vill ge kommunen möjlighet att utvecklas.»

De vågar inte gå eller cykla längs väg 1034 mellan Hällestrand och Strömstad

Men det finns käppar i vägen för att denna framtid för kommunen och Hällestrand kan gå enkelt framåt ... Hällestrands infrastruktur är i ett sorgligt skick.

Huvudvägen till Hällestrand – väg 1034 – är byggd 1935, för 86 år sedan, med dåtidens standard. Den är inte uppgraderad sedan dess, och är med dagens trafik­tryck långt från en standard som är trafiksäker för bilar eller buss/lastbilar.

Barn som ska i skola och på fritidsaktiviteter, vuxna som ska till arbete, fritidsboende som önskar att ta sig till stan eller utforska Strömstad – de vågar inte gå eller cykla längs väg 1034 mellan Hällestrand och Strömstad.

Sedan det inte finns kollektivtrafik att lita på, så blir det att köra bil till absolut allt – vilket i sig är begränsande för medborgarnas deltagande i samhället.

Strömstads kommun har även i Vision 2030 under punkt 4 «En hållbar kommun» skrivit: «Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp». Detta är tyvärr inte möjligt till och från Hällestrand i dag.

...att omedelbart starta upp arbetet med en gång- och cykelväg till Hällestrand

En start för att skapa förutsättningar för detta, nya bostadsområden med dessa fokus, nytt liv och att bidra till Vision 2030, är att omedelbart starta upp arbetet med en gång- och cykelväg till Hällestrand.

Detta gör att fotgängare och cyklister vågar ta sig dom få kilometerna från Ånneröd till Hällestrand. Detta är något som kan ge underlag till att folk och besökande i Hällestrand och Strömstad ställer bilen och går/cyklar till skola/jobb/fritidsaktiviteter.

Att det blir möjligt att erbjuda attraktiva boenden med kort och trygg väg till stan.

Att deltidsboende och turister väljer att vara på en plats där de får både hav och stad – tryggt och säkert, friskvårdsfrämjande och hållbart.

Något som gör att kustpärlan Hällestrand blir en lockande plats att vilja bygga och bo – till det bästa för hela Strömstad.