Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alexander Weinehall och Anders Ekström, KD Strömstad. Bild: Arkiv
Alexander Weinehall och Anders Ekström, KD Strömstad. Bild: Arkiv

Debatt: Gymnasielagen och dess konsekvenser

KD i Strömstad kritiserar gymnasielagen: ”Den uppkomna situationen behöver lösas på ett seriöst sätt av riksdag och regering.”

Den av regeringen snabbt hopsnickrade så kallade gymnasielagen blev ett resultat av Migrationsverkets långsamma och dåliga hantering av ansökningar för uppehållstillstånd. Den var redan från början hårt kritiserad av bland annat lagrådet.

Omkring 7 600 personer omfattas i Sverige av denna lag och 753 av dem har nu fått avslag på sina förlängningsansökningar.

Vi i KD har framställt krav till ledamöter i Sveriges riksdag att ta tag i frågan på riks- och regeringsnivå för att lösa den uppkomna situationen, detta då coronapandemin satt arbetsmarknaden ur spel och situationen blivit ohanterlig.

Vi frågar oss därför:

- Förtjänar de berörda ungdomarna tillfälliga kommunala lösningar som kan överprövas och upphävas om kommunen inte följt lagen och inte gjort rätt?

- Förtjänar vi en debatt med misstänkliggöranden och polarisering för att man efterlyser

Hållbara lösningar?

- Är det rätt mot de berörda personerna att någon får stanna och andra får inte?

- Är det något fel med att man ber dem som är ansvariga för situationen att också lösa den? Detta då kommuner varken kan förlänga fristen eller ge amnesti. Det kan bara regeringen.

Exemplet från Halmstads kommun är inte tillämpligt på så många av dem som avses

Halmstads kommun har lyfts fram som ett exempel på hur en kommun kan erbjuda arbete i kommunen. Halmstads kommun har anställt tre personer med vårdutbildning av dem som omfattas av gymnasielagen.

Detta har skett under hösten 2020 och dessa personer hade redan tillfälliga anställningar i kommunen. Halmstad uppger att nyanlända inte särbehandlas, inga provanställningar av nyanlända eller av andra grupper.

Citatet nedan är hämtat från deras hemsida "Gymnasielagen – anställningsrutin".

”Det skapas inga särskilda jobb för den här gruppen. Det handlar om tjänster som behöver tillsättas. De tre personer det handlar om är utbildade undersköterskor och arbetar redan hos oss i vår organisation. De är varken lägre kvalificerade eller går före svenskar.”

Följaktligen är exemplet från Halmstads kommun inte tillämpligt på så många av dem som avses.

Vi menar därför att den uppkomna situationen behöver lösas på ett seriöst sätt av riksdag och regering

Detta löser tyvärr inte problemet för mellan 7 000–7 500 personer som lever under gymnasielagens regler i Sverige då det enligt Halmstads kommun inte går att kringgå lagen om anställningsskydd.

Att följa lagar och att arbeta "by the book" har betonats av förvaltningschef och tjänstemän. Det är också vår mening att så ska göras.

Vi menar därför att den uppkomna situationen behöver lösas på ett seriöst sätt av riksdag och regering och ska inte behöva hanteras rättsosäkert, provisoriskt och dessutom på olika sätt av Sveriges kommuner.

KD i Strömstad

LÄS MER: Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa ungdomarna

LÄS MER: Gymnasielagen och medmänsklighet

LÄS MER: Vem har ansvaret för gymnasielagen?