Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Dag Wersén (M) kommunfullmäktige
Dag Wersén (M) kommunfullmäktige

Framtid för ­skola och ­näringsliv i Strömstads ­kommun

När nu skolan på Koster får möjlighet att överleva ligger det nog nära till hands att tycka: ”Ja, det var väl roligt för Koster”.

I själva verket är det ett glädjebesked för hela vår kommun. Detta gäller i synnerhet om det kombineras med ett förslag som vi moderater har framlagt. Förslaget är att skolorna på Koster och Tjärnö och i tätorten skall kompletteras med utbildning särskilt inriktad på havet och hur det brukas.

Här ser jag också en koppling till kommunens näringsliv.

Politiker av alla schatteringar ylar i högan sky om hur viktigt det är att komplettera kommunens näringsliv. Särskilt nu, när gränshandeln tar stryk, framhålls vikten av att beroendet av handeln minskar relativt sett. Men det saknas konkreta förslag som givit märkbar effekt.

Förutom kring storstäderna Stockholm och Göteborg har under flera decennier skett en dynamisk utveckling av näringslivet i och omkring städer som Uppsala, Lund, Linköping och Luleå.

Det sammanhänger med att dessa städer har universitet med forskning och forskare. Akademisk forskning i ett geografiskt område är alltså bästa tänkbara stöd för näringslivet i området.

För Strömstads kommun går det att dra en enkel slutsats av detta.

Det finns en akademisk plattform i vår kommun, i form av Tjärnö Marina Laboratorium som är en del av Göteborgs universitet. Där forskas det inte bara om fiske som är en traditionell huvudnäring för vår kommun.

Där forskas intensivt inom det vidare begreppet vattenbruk som för framtiden bedöms ha stor betydelse för utveckling av miljö, hälsa och livsmedel. Vi har därigenom i vår kommun en inkörsport till en så högintressant och högaktuell näringslivsgren som vattenbruk.

Det finns forskningsprojekt på Tjärnölaboratoriet som är väl lämpade för vetenskaplig och kommersiell utveckling, som kan bedrivas inom kommunen. Det finns också kontakter mellan Tjärnölaboratoriet och kommunen på tjänstemannanivå.

Däremot saknas, såvitt jag känner till, handfasta kontakter på politikernivå. Det finns redan ambitiösa, än så länge små, lokala företag inom vattenbruksområdet. Det bör vara ett kommunalt intresse att skapa förutsättningar för mer sådant företagande.

Det ovanstående leder till följande:

Skolor i kommunen bör bereda barn och ungdomar möjlighet att särskilt studera hav och vattenbruk. Sedan kan de som vuxna utnyttja och utveckla sina kunskaper i industriell skala i företag som byggs upp inom kommunen.

Denna uppbyggnad kan baseras på vetenskapligt framtagna underlag från den universitetsverksamhet som redan finns i vår kommun. Kunskaper och forskning ifråga om fisket och sjöfart skall naturligtvis också tas med i bilden. Det kan hjälpa vår fiskenäring.

Sådana utvecklingar för skolan och kommunens näringsliv bör igångsättas snarast och bl.a. inkluderas i kommunens budgetförutsättningar för 2021.

Dag Wersén

Kommunfullmäktig (M)