Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karla Valdivieso och Bengt Bivrin, Miljöpartiet Strömstad. Bild: Pressbild
Karla Valdivieso och Bengt Bivrin, Miljöpartiet Strömstad. Bild: Pressbild

Debatt: Fler partier måste ta klimatkrisen på allvar

Miljöpartiet: ”Respekt för naturen och kommande generationer måste alltid finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Så även i Strömstad”.

Sommaren 2021 har präglats av extremväder. Översvämningar, torka och skogsbränder. Klimatförändringarna är här och de är på allvar. Tyvärr är sommarens extremväder endast en försmak på vad som komma skall om världens länder inte på allvar minskar sina utsläpp av växthusgaser. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel är klimatförändringarna ett hot mot liv på jorden och om inte kraftfulla utsläppsminskningar sker omgående står vi sannolikt inför oåterkalleliga effekter på jordens klimat.

Vi kan fortfarande ta kommando över klimatförändringarna, men världens länder måste agera omgående. Ett litet land som Sverige kan inte rädda världen på egen hand, men vi är ett rikt land och behöver agera förebild. Visa att det går att kombinera ett bra liv med respekt för naturen, våra barn och barnbarn. Samhället måste ta gemensamt ansvar, den nödvändiga omställningen kan inte ligga på den enskilda individens axlar.

Kommunen rankas nu bland de sämsta miljökommunerna i Sverige och allmänhetens förtroende för kommunens miljöarbete har sjunkit

I Strömstad har vi ett mål om att vara fossiloberoende 2030. Tyvärr har arbetet med att nå målet stannat av de senaste åren. Kommunen rankas nu bland de sämsta miljökommunerna i Sverige och allmänhetens förtroende för kommunens miljöarbete har sjunkit. Hösten 2018 röstade S, KD, V, SD och Fi gemensamt fram ett nytt styre för Strömstad. Styret har varit effektiva när det gäller att stoppa stora bostadsprojekt som Canning och Rådhusberget. Tyvärr har inte ambitionsnivån varit lika hög när det gäller att stoppa utsläpp av växthusgaser.

Om vi ska få ner utsläppen av växthusgaser krävs politiker som vågar fatta beslut, även om de ibland kan vara obekväma. Ambitiösa mål och vackra löften räcker inte för att få stopp på klimatförändringarna och utrotningen av jordens växter- och djurarter. Respekt för naturen och kommande generationer måste alltid finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Så även i Strömstad.

Miljöpartiet de gröna i Strömstad