Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Bivrin och Karla Valdivieso, Miljöpartiet Strömstad. Bild: Pressbild
Bengt Bivrin och Karla Valdivieso, Miljöpartiet Strömstad. Bild: Pressbild

Debatt: Fler partier måste ta ansvar för naturen

Miljöpartiet Strömstad: ”När S och V bestämmer ska naturen skövlas och framtidens unga bo i höghus utanför centrum”.

De senaste åren har fler och fler partier börjat prata om miljö och klimat. Det är positivt. Men att endast prata räcker tyvärr inte för att få stopp på klimatförändringar och utrotningen av jordens arter. Handlingsplaner och fina ord i ett valmanifest är inte mycket värt om det inte följs upp med handling. Respekt för naturen och kommande generationer måste finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Så gott som all politik är miljöpolitik.

Inte minst bostadspolitiken har stor påverkan på miljön och de framtida utsläppen. Strömstads kommun har antagit ett mål om att vara fossilfritt 2030. För att nå målet har de flesta partier ställt sig bakom en handlingsplan (Strategi för fossiloberoende) som beskriver hur kommunen ska bära sig åt för att nå målet om fossiloberoende. När det gäller planering av bostäder beskrivs vikten av att i huvudsak bygga lägenheter centralt, detta för att undvika avstånd som skapar behov av onödiga transporter och utsläpp.

Som exempel vet vi att de som bor i lägenhet utanför Strömstads centrum äger bil i mer än dubbelt så hög utsträckning som de som bor i centrum. Eftersom de flesta som önskar bo i lägenhet dessutom vill bo centralt borde placeringen av framtida flerbostadshus vara en ickefråga.

Det håller inte längre att steg för steg ödelägga närmast tillgängliga natur

Så är det tyvärr inte. De senaste åren har de styrande Budgetpartierna (S, KD, V, SD och Fi) stoppat planeringen av omkring 400 bostäder, varav cirka hälften hyresrätter, i centrala lägen. Nu planeras i stället för exploatering av fina naturområden utanför tätorten. Bland annat hotas Mulleplatsen vid Rödshöjden och det fina naturområdet kring Bohusleden och Mällby kyrkogård. När S och V bestämmer ska naturen skövlas och framtidens unga bo i höghus utanför centrum, som ett dåligt eko från 70-talets betong- och förortsideal.

Vi menar att det här är helt fel väg att gå i en tid då efterfrågan på friluftsliv ökar och behovet av att skydda natur är högre än någonsin tidigare. Om vi ska värna den biologiska mångfalden och stoppa klimatförändringarna måste försiktighetsprincipen råda vid exploatering, det håller inte längre att steg för steg ödelägga närmast tillgängliga natur. Handlingsplaner och fina ord måste följas upp med handling. Såväl i Strömstad som i resten av världen.

Miljöpartiet de gröna i Strömstad