Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ulrika Frick och Bengt Bivrin, Miljöpartiet. Bild: Västra Götalandsregionen, Pressbild
Ulrika Frick och Bengt Bivrin, Miljöpartiet. Bild: Västra Götalandsregionen, Pressbild

Debatt: Fler kan ställa bilen och cykla

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilo­meter. Om människor ges rätt förut­sättningar borde många av dessa kunna ersättas av cykel.

Cykeln måste vara en naturlig del av samhällsplaneringen. I all regional och kommunal planering bör förutsättningarna skapas för säker cykling. Exempelvis bör bättre och säkrare utrymmen för cyklister vara en självklarhet när vägsträckor byggs om. Tillsammans kan kommuner och regionen arbeta för att utveckla fler cykelvägar och möjligheter för cykeln som en del i ett hållbart resande.

Vi i Miljöpartiet har en aktiv politik för fler cykel­vägar, för cykelns plats och utrymme i samhället. Vi driver dessa frågor och jobbar hårt för att även resurser kan prioriteras för fler säkra cykelvägar. I Västra Götalandsregionen har vi tagit flera initiativ för att främja cykeln som transportmedel. 2016 antogs en cykelstrategi i region­fullmäktige och 2018 genomfördes en cykel­potentialstudie. Cykel­potentialstudien har analyserat hur många som kan gå, cykla eller elcykla mellan bostad och arbetsplats/skola inom givna tids- och avståndsintervaller. Studien visar att 37 procent av invånarna i Västra Götalandsregionen som arbetar kan cykla till arbetet på en halvtimma – med en vanlig cykel. Studien visar även att 42 procent av gymnasie­eleverna i regionen har en potentiell möjlighet att cykla till skolan inom en halvtimma.

Det är förstås viktigt med trygga cykelvägar, möjlighet att ta med cykeln eller ställa den på en säker plats. Den stora potentialen visar att det finns en ökad möjlighet för att cykla om vi bara visar på detta och lyfter in det i all planering. Statusen för cykeln behöver höjas. Att satsa på trygg framkomlighet för människor som går och cyklar är klimatsmart och fossilfritt, det skapar mer hälsosamma vanor och gynnar folkhälsan. I tät­orter minskar trängseln när färre behöver bilen som fordon, och det kan dessutom visa sig vara ekonomiskt fördelaktigt för var och en.

Här i Strömstad kan exempelvis 40 procent av de som arbetar nå sin arbetsplats inom en halvtimma, med en vanlig cykel.

Vill du vara med och satsa på en klimatsmart och hälsosam utveckling i din kommun, kom med och driv grön politik!

Bengt Bivrin (MP)

Gruppledare Strömstad

Ulrika Frick (MP)

Regionråd