Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Så här såg det ut när platsvarumärket flyttades från Plagen. Bild: Marita Adamsson

Flagrant brist på respekt!

Oppositionen i Strömstad: Beslutet att flytta platsvarumärket från Plagen är en skymf.

Hösten 2015 beslutade Strömstads kommun­styrelse att medverka i Interreg-projektet Urban platsinnovation Sverige- Norge. Projektet som delvis EU-finansierades skulle pågå under tre år och syftet var att tydliggöra varu­märket Strömstad.

Informationsmöten arrangerades och en projektgrupp bildades med representanter för såväl näringsliv som kommun.

Devisen Havet i centrum och livet i fokus formades och ett omfattande material i form av skyltar, symboler och logotyper togs fram genom projektgruppens samarbete.

De nya symbolerna har definitivt satt sina spår. Inte minst platsvarumärket på Plagen är rikt fotograferat och spritt i världen.

Vid senaste mötet med kultur- och fritidsutskottet beslutade majoriteten att platsvarumärket ska flyttas till muren längs Oscars­promenaden.

Detta beslut har fattats utan någon som helst dialog med de företrädare för näringslivet som var med och arbetade fram platsvarumärket. Tiden har förvisso funnits, redan i mars var ärendet för första gången uppe i utskottet.

Att fatta beslut utan att kommunicera med berörda borde tillhöra en förgången tid. Företrädarna för oppositionen reserverade sig därför mot beslutet.

Det handlar inte om själva placeringen utan om det högst rimliga kravet att kommunen tillsammans med övriga projektägare finner en lämplig plats för platsvarumärket. Vi anser att beslutet är en skymf och en osedvanligt respektlös behandling av de närings­idkare som under flera år arbetat med att bygga Strömstads varumärke.

En god dialog och samverkan mellan näringslivet och kommunen är avgörande för Strömstads utveckling. Detta är något som vi mitt i covid 19- verkligheten blivit brutalt påminda om.

Åsa Torstensson (C)

Kerstin Karlsson (L)

ledamöter i kultur- och fritidsutskottet

Marie Edvinsson-Kristiansen (M)

ersättare i kultur- och fritidsutskottet

Andreas Nikkinen (MP)

ledamot i tekniska nämnden