Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tore Lomgård (C). Bild: Viktoria Oskarsson

Debatt: Finns ingen anledning att problematisera Prideflaggan

Tore Lomgård (C): ”Vad Prideflaggan står för är inget annat än vad som föreskrivs i svensk lag.”

SD och KD ser uppenbarligen problem med att Strömstads kommun på sina flaggstänger hissar Prideflaggan. På insändarplats i denna tidning för de, genom Mattias Gustafsson och Rose-Marie Fagerberg, något förvirrade och mot­sägelsefulla resonemang om hur de upplever problemet.

Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan, står, enligt skaparen Gilbert Baker, för: mångfald, respekt och fred, tolerans, öppenhet och synliggörande.

Diskrimineringslagen (2008:567) beskriver i 1 kap 1§: ”Denna lag har till ända­mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Sveriges största statliga myndighet, polisen, har sedan flera år tillbaka aktivt deltagit i prideaktiviteter på olika håll i landet

Vad Prideflaggan står för är alltså inget annat än vad som föreskrivs i svensk lag. Därför finns heller inga problem i att kommuner, Svenska Kyrkan eller en mängd av föreningar som i sina stadgar föreskrivs vara politiskt obundna, bejakar flaggan och aktivt deltar i manifestationer. Detta handlar inte om politik, men väl om värdegrund.

Sveriges största statliga myndighet, polisen, har sedan flera år tillbaka aktivt deltagit i prideaktiviteter på olika håll i landet. På flera håll deltar poliser, i uniform, i pridetåg. Detta för att synliggöra polisens uppdrag att värna demokratin, allas lika värde och likhet inför lagen. Om detta kan läsas på polisens officiella hemsida, polisen.se, under rubriken ”En polis för alla”.

Står man verkligen upp för denna värdegrund finns inga som helst skäl att problematisera Strömstads kommuns flaggning med prideflaggan. Det kanske är det som är det grund­läggande problemet för SD i stort och KD i Strömstad.

Tore Lomgård

Pensionerad polis

Ledamot av kommunfullmäktige (C)

LÄS MER: Kommunen ska vara saklig, opartisk och objektiv

LÄS MER: Kommunen ska ta ställning för allas lika värde

LÄS MER: SD och KD vill sluta med Prideflaggan