Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Johan Hultberg och Camilla Waltersson Grönvall sitter i riksdagen för Moderaterna. Bild: Pressbild

Fem M-förslag för bättre cancervård

Johan Hultberg och Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna: Under hela sommaren har vi kunnat läsa om tråkiga och ledsamma öden inom cancervården.

Ibland har vården kommit för sent och ibland har man tvingats söka sig utomlands för att få vården i tid. Trots att Sverige på många sätt har en vård i världsklass så behöver Sverige en ny och uppdaterad cancerstrategi. Medlen för detta fanns redan i M/KD-budgeten. Politiskt sett har det länge funnits en majoritet för detta i riksdagen, som nu Centerpartiet och Liberalerna backat från. Det är märkligt.

Redan i december förra året tog riksdagen beslut om en statsbudget som arbetats fram av Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt. I budgeten finns anslag för att ta fram en ny och uppdaterad cancerstrategi, inklusive en satsning på uppföljande vård för dem som drabbats av cancer som barn.

Regeringen har inte satt i gång med arbetet att ta fram en ny och uppdaterad cancerstrategi. Trots att riksdagen gett regeringen i uppdrag att göra detta och trots att det finns medel i M/KD-budgeten för ändamålet. Istället för att använda medlen till en ny cancerstrategi använder regeringen istället medlen för att ”generellt stärka cancervården”. Tyvärr måste man konstatera att det är C och L, som tidigare stod bakom att Sverige behöver en ny cancerstrategi, som låter regeringen komma undan med detta. C och L står inte längre bakom sin egen politik i denna fråga. Det är dock bra att man lyckades stoppa regeringen från att spara i de 60 miljoner riktade till barncancervården som finns i vår budget.

Att regeringen inte arbetar fram en ny och uppdaterad cancerstrategi är olyckligt för den svenska cancervården. Det har gjorts framsteg inom såväl forskning, vård och teknik och därför behövs en ny cancerstrategi. Vi moderater har fem punkter som vi menar måste in i en ny cancerstrategi.

1. En nationell vårdgaranti för cancervården. Det behövs specifika resurser för att korta väntetiderna inom cancervården kopplat till de standardiserade vårdförloppen.

2. Stärk barncancervården. Vi vill särskilt prioritera barncancerforskning i nästa forskningsproposition. Bland annat hur vi kan minska sena komplikationer för barn som genomgått cancerbehandling. Behandling av cancer hos vuxna och hos barn skiljer sig till viss del åt.

3. Fler sjuksköterskor och barnonkologer. Barncancervård är beroende av att Sverige på kort sikt löser den akuta bristen på sjuksköterskor, och på längre sikt utbildar fler barnonkologer. Vi vill därför införa en ny specialistutbildning inom barncancervård. Vi behöver också sträva efter en nationell samordning av kompetens- och personalförsörjningen till barncancervården.

4. Vården måste finnas hela vägen. Säkerställ att barn med cancer och deras anhöriga erbjuds en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vården måste finnas där hela vägen.

5. Barn och unga vuxna får inte falla mellan stolarna. Moderaterna vill se över förutsättningarna för att patienter i barncancervården som fyller 18 år inte hamnar i kläm vid övergången till den reguljära vuxenvården. Det kan handla om problem vid journalöverföring, bristande kunskaper eller till och med att patienter avslutar sin behandling för att de inte längre orkar.

Svensk cancervård håller hög kvalitet. Men vi ska inte nöja oss med det. En ny och uppdaterad cancerstrategi kan utveckla cancervården ytterligare. Det är därför arbetet är så viktigt.

Camilla Waltersson Grönvall

socialpolitisk talesperson (M)

Johan Hultberg

riksdagsledamot från Bohuslän och ledamot av socialutskottet (M)