Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkiv
Bild: Arkiv

Debatt: Förslaget att köpa sjukhuset sätter inte Strömstadsborna i centrum

Stig Johansson: Ett köp av sjukhuset skulle försvaga kommunens ekonomi - kommunens lokalbehov kan lösas bättre genom att hyra lokaler.

Ett köp av sjukhuset skulle försvaga kommunens balansräkning genom ytterligare belåning och ökade driftkostnader för kommunens lokaler. De privata vårdgivarna i Strömstad har lämnat sjukhuslokalerna eftersom det är billigare att hyra lokaler för sina vårdbehov av privata fastighetsägare i Strömstad. Dessutom innebär förslaget en orealistisk förhoppning för Strömstadsborna att ”klassisk” vård skulle kunna återuppstå i sjukhuset. När det gäller eventuella lokalbehov för kommunens egenregi verksamhet kan den lösas bättre och effektivare på marknaden genom att förhyra lokaler av privata hyresvärdar.

LÄS MER: Kent Hansson (S) vill att kommunen köper sjukhuset

LÄS MER: Köp av sjukhuset vore strategiskt viktigt för Strömstad

Rent principiellt behöver kommunen minska sina risker på fastighetsmarknaden. Ett enkelt exempel är fastigheten på Prästängen, som förvärvades för att bygga ett nytt storkök. Huvuddelen av byggnaden står idag tom. Fortfarande pågår kommunens utredningsmaskineri för att fastställa hur den bästa maten skall produceras i kommunens egen regi. Vi har flera välrenommerade restauranger som kan bistå kommunen med att erbjuda utmärkt mat till skolor och boenden.

För att förverkliga kommunens visioner och målbilder behövs en effektiv kommunal verksamhet ur ett medborgarperspektiv. Att kommunen är en dominerande aktör på bostads- och lokalmarknaden utgår från det ”inre livet i kommunens organisation”, inte från skattebetalarperspektivet.

Den debatt som pågår i Strömstad rörande jourverksamheten är ett annat exempel på det inre livet i politikens värld. Inte internt i Strömstads kommun, utan mellan de två politiska nivåerna, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Patienterna står inte i fokus. Debatten handlar om på vilket sätt kostnaderna skall fördelas mellan regionen och kommunerna. Ur ett medborgarperspektiv är det helt ointressant eftersom medborgarna finansierar verksamheten genom sina skatteinbetalningar, oavsett vem som äger lokalerna.

En viktig fråga för förtroendevalda är vad kommunen, inklusive bolagen, ska göra ”i egen regi” och vad kommunen ska ”överlåta” på marknaden. Att kommunen är den dominerande aktören på bostads- och lokalmarknaden är inget självändamål.

Detta gäller oavsett lokalbehovet för kommunens skattefinansierade verksamhet som barnomsorg, utbildning, omsorg och stöd, kommunens frivilliga verksamhet, som huvudsakligen bedrivs av föreningar i lokaler och anläggningar, som på olika sätt finansieras av kommunen.

Även huvuddelen av kommunens affärsverksamhet, som bedrivs i såväl bolags- som förvaltningsform bedrivs i egna lokaler.

Genom att avyttra en stor del av Strömstadsbyggens fastighetsbestånd frigörs kapital och bolaget kan gå före andra aktörer när det gäller att bygga nya hyresbostäder med rimliga hyror. En avyttring minskar även bolagets belåning och kommunens borgensåtagande, vilket innebär att ”koncernbalansräkningen” förstärks.

En översyn behöver även genomföras av vilka lokaler som kommunen ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv bör äga genom Strömstadslokaler, vilket innebär att vissa lokaler kan avyttras.

Badanstaltens verksamhet bedrivs i bolag, trots att verksamhetens intäkter inte täcker kostnaderna och aldrig kan bedrivas på ett lönsamt sätt. Verksamheten är en mycket viktig ”frivillig” verksamhet för Strömstadsborna och bör drivas i förvaltningsform.

Hamnverksamheten bedrivs som traditionell kommunal förvaltningsverksamhet trots att verksamheten är kommunens mest lönsamma affär. Verksamheten bör bolagiseras.

Ett förvärv av sjukhuset blir ett sänke för skattebetalarna och försvagar kommunens balansräkning ytterligare. Vår gymnasieverksamhet bedrivs i högklassiska lokaler, som ledde till skattehöjning. Byggnationen av vårt gymnasium byggde bl a på att kommunen skulle locka elever från andra kommuner, men så blev inte fallet och byggnationen ledde till skattehöjning. Vi kan glädja oss åt att gymnasieverksamheten bedrivs i högklassiska lokaler. Någon liknande glädje kan vi aldrig få vid ett förvärv av sjukhuset.

Om kommunens verksamheter behöver nya lokaler är det mest kostnadseffektiva att bygga nytt i Bastekärr. Något som även kan bidra till att locka andra viktiga aktörer att etablera sig i Bastekärr.

Sätt Strömstadsborna i centrum för att kunna sänka skatten med 20 öre från 2021. Kvaliteten i våra viktiga verksamheter blir inte sämre när våra förtroendevalda har medborgarna som utgångspunkt för sitt agerande på bostads- och fastighetsmarknaden och den affärsmässiga verksamhet som kommunen bedriver.

Stig Johansson

Kosterbo