Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Andreas Nikkinen (MP) tycker att kommunledningen tänker för kortsiktigt vad gäller bostadsplaneringen - bland annat är Canningområdet fortfarande obebyggt. Bild: Pressbild, Jakob Simonson
Andreas Nikkinen (MP) tycker att kommunledningen tänker för kortsiktigt vad gäller bostadsplaneringen - bland annat är Canningområdet fortfarande obebyggt. Bild: Pressbild, Jakob Simonson

Debatt: Det saknas lång­siktighet i bostadsplaneringen

Andreas Nikkinen (MP): För den långsiktiga planeringen av bostäder har kommunstyret varit skadligt.

Strömstad har länge haft brist på hyresrätter. Kö­tiden för hyresrätter i goda lägen är omkring tio år och de flesta Strömstadsbor känner någon som haft svårt att finna bostad de senaste åren, eller har egen erfarenhet av situationen. Bostadsbristen är oacceptabel för en kommun som Strömstad. Om vi vill att unga ska stanna kvar och att det ska bli enkelt att flytta till Strömstad behöver det finnas lägenheter med blandade upplåtelseformer i bra lägen.

Skälet till att det inte har byggts är väl känt. Det har inte funnits tillräckligt med färdiga detaljplaner på kommunal mark, vilket är nödvändigt om det ska vara möjligt att bygga i takt med efterfrågan.

De långa planeringstiderna kräver breda partiöverskridande samarbeten

Varför de styrande partierna inte har prioriterat frågan högre är svårare att förstå. I valtider får man intrycket av att alla partier är positiva till att bygga hyresrätter. Efter valen tycks det dock som om politiskt spel och strävan efter maktpositioner väger tyngre än det långsiktigt bästa för Strömstad kommun.

Att ta fram större detaljplaner tar ofta 5–10 år, som exempel startade arbetet med Myren för över tio år sedan och byggnation verkar först nu komma igång. De långa planeringstiderna kräver breda partiöverskridande samarbeten som håller över mandatperioder.

Efter valet 2018 fanns goda förutsättningar för detta, utan tydliga majoriteter fanns möjlighet till breda kompromisslösningar i frågor som Canning och Rådhusberget. Tyvärr valde S en kortsiktig lösning med en brokig skara partier i stället. Det är förvisso en imponerande politisk bedrift att få V och SD att ställa sig bakom samma budget 3 år i rad, men för den långsiktiga planeringen av bostäder har kommunstyret varit skadligt.

Det kräver att fler partier prioriterar det långsiktigt bästa för Strömstad framför egenintressen och politiskt spel

Sedan de tillträdde har S och stödpartierna (V, KD, Fi och SD) stoppat merparten av alla detaljplaner för lägenheter på kommunal mark och vad styret har för långsiktig plan är svårt att se. Det är beklagligt i en tid när vi ska ställa om och utveckla boplatsen Strömstad.

På kort sikt ser det ljust ut när det gäller byggnation av hyresrätter eftersom privata aktörer ska bygga på Myren och Hedelinska. Det är efterlängtat. Om kommunen i framtiden ska slippa vara beroende av privata aktörer och själva kunna styra över produktionen av hyresrätter krävs att arbetet med detaljplaner på kommunal mark startar snarast. Strömstad är en bra plats att bo på och vi kommer med tiden att resa oss ur krisen, det innebär en fortsatt efterfrågan på hyresrätter.

Om den politiska viljan finns är det fullt möjligt för en kommun som Strömstad att ha en planreserv som möjliggör byggnation i takt med efterfrågan. Det kräver dock att fler partier prioriterar det långsiktigt bästa för Strömstad framför egenintressen och politiskt spel.

Som sagt, att ta fram större detaljplaner tar lång tid. Det vi planerar idag kanske byggs först om 10-15 år. Att vänta med att planera tills behovet uppstår är med andra ord en dålig idé.

Andreas Nikkinen (MP)

Andre vice ordförande tekniska nämnden