Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Bild: Arkiv
Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Bild: Arkiv

"Det finns inget hemlighetsmakeri"

Kent Hansson (S) svarar oppositionen om processen kring kommunens föreslagna köp av sjukhuset.

Replik till M, L, C och MP.

LÄS MER: Varför tar inte Kent Hansson diskussionen?

Det finns ingen rädsla för en öppen och offentlig diskussion om planerna om ett övertagande av Strömstads sjukhus. Men det är först nu, efter att en enig Regionstyrelse för Västra Götaland den 15 oktober beslutade att ställa sig bakom Strömstads kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma avsiktsförklaring om köp av Strömstads sjukhus, som det blir ett ärende i Strömstads kommun. Ett ärende som kommer att ha sedvanlig politisk hantering, där självklart alla partier kommer till tals.

Det finns heller inget hemlighetsmakeri eller någon tystnadskultur knutet till den här frågan som oppositionen vill göra gällande. Däremot förbehåller jag mig rätten att driva en fråga utan att få oppositionens godkännande. Vi har hela tiden varit öppna med att vi vill undersöka möjligheterna för ett övertagande av fastigheten Strömstads sjukhus.

Oppositionen deklarerade tidigt, redan i samband med att jag tillskrev regionen i juni månad, att man var emot ett övertagande av sjukhuset. Därmed ställde man sig också utanför den fortsatta dialogen med Regionen. Den dialog som förts så här långt har gjorts i syfte att få klarhet i hur Regionen ställer sig till en försäljning av fastigheten Strömstads sjukhus. Hade Regionstyrelsen beslutat att det inte var aktuellt med en försäljning av sjukhuset så hade det heller inte varit ett ärende att ta ställning till för Strömstads kommun.

Fastigheten Strömstads sjukhus är en viktig och strategisk samhällsfastighet som kan utvecklas för att ge ännu bättre service till invånarna i Strömstad. Eftersom kommunen inte äger fastigheten kan vi heller inte styra dess innehåll, det kan vi om fastigheten är i kommunal ägo.

Strömstads kommun hyr idag redan ca 20 % av fastighetens yta och har dessutom idag många verksamheter med olika lokalisering runt om i staden där det kan finnas möjlighet till samlokalisering i sjukhusfastigheten.

Efter Regionens första behandling av ärendet kan nu en utredning och förhandling inledas mellan kommunen och regionen. Som brukligt är ska en slutlig utredning och ett eventuellt förslag till köp innehålla alla komponenter som är förenade med denna typ av större investering. Dvs den ska vara transparent, öppen och ha föregåtts av dialog i de forum där ärenden bereds och beslutas.

Självklart hoppas jag då att de partier som nu anser sig förbigångna fortsättningsvis skall delta i diskussionen och förhoppningsvis ha en konstruktiv inställning så att vi i samförstånd kan diskutera hur och om sjukhusfastigheten kan komma Strömstadsborna till nytta.

Om det i slutändan blir ett köp har kommun- och regionfullmäktige att ta ställning till. Om vi sedan kan genomföra projektet i politisk enighet vore det givetvis utmärkt.

Med vänlig hälsning

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

LÄS MER: Kent Hansson (S) vill att kommunen köper sjukhuset