Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kristna Jonäng (C). Bild: Bodil Bergqvist
Kristna Jonäng (C). Bild: Bodil Bergqvist

Debatt: Det är lätt att vara populist

Kristina Jonäng (C), regionråd, ger replik på Lars Georgssons insändare om att Strömstadsborna vill ha tillbaka nattjouren.

Herrarna Stein Rukin och Lars Georgsson är debattglada. För egen del tycker jag alltid att det är viktigt att diskutera. Det leder oftast framåt. Och ja, jag vidhåller att demokrati bygger på att jämka samman olika verklighetsbilder.

LÄS MER: Strömstadsborna vill ha nattjouren tillbaka

Jag har full förståelse att många av Strömstadsbor vill ha tillbaka jouren i staden. Vi som är regionpolitiker gör så gott vi kan för att alla invånare i Västra Götaland ska få en så bra vård som möjligt.

Jag är övertygad om att Margareta Fredriksson (L) och Jörgen Molin (M) i hälso- och sjukvårdsnämnden balanserar på en skör tråd mellan att å ena sidan företräda invånare i Strömstad och å andra sidan erbjuda alla övriga invånare i hela Fyrbodal en god vård.

På mötena med hälso- och sjukvårdsnämnden möter Margareta och Jörgen kompisar som företräder invånarna på Orust, i Dals-Ed och Vänersborg. Alla förtroendevalda anstränger sig för en jämkning mellan alla invånarnas intressen. Det finns ingen sjukvårdspolitiker som bara företräder Strömstadsbornas intressen.

Som regionpolitiker är vi skyldiga, enligt hälso- och sjukvårdslagen, att erbjuda en likvärdig vård till alla invånare i Västra Götaland, men vi har ingen skyldighet att bedriva sjukvård i en viss sjukhusbyggnad.

Stein väljer att sprida misstro om svåra politiska avvägningar

Vi gör avvägningar för att flytta mer vård från sjukhusvård till primärvård, för att förbättra samarbetet med kommunerna om nära vård och i övrigt bedriva vård så nära invånarna som möjligt.

Vi valde att sälja Strömstad sjukhus eftersom vi märkte att behovet av att bedriva sjukvård där minskade samtidigt som Strömstad kommun efterfrågade lokalerna för sin verksamhet.

Stein väljer att sprida misstro om svåra politiska avvägningar och använder ordval som politiskt ”misslyckande” i sitt inlägg.

Man får vara missnöjd, det tillhör spelet i en öppen och fri demokrati. Men att ensidigt kalla alla andras agerande för misslyckande kan också bero på att man har en viss övertro på sin egen förträfflighet.

En satsning på sjukvården kan aldrig byggas på kortsiktiga löften inför ett val

Och låt mig vara uppriktig, Lars. En satsning på sjukvården kan aldrig byggas på kortsiktiga löften inför ett val. Som sjukvårdspolitiker inriktar vi oss alltmer på att ge långsiktiga besked om resurser till både sjukhus och vårdcentraler.

För att få en kontinuitet för patienterna och bedriva en så bra vård som möjligt behöver personal i vården veta i god tid vilka resurser som finns. Det är de samlade resurserna till sjukvården som är det viktiga, aldrig vilka lokaler som vården bedrivs inom.

Uddevalla sjukhus och Näl ska tillsammans erbjuda nästan alla former av länssjukvård. Primärvården ska vara lättillgänglig om du exempelvis får halsfluss och behöver penicillin. Det finns inget som säger att en jour i Strömstad automatiskt ger invånarna i Strömstad bättre sjukvård.

Tvärtom finns risk att en primärvårdsjour med generösa öppettider och få patientbesök per dygn binder upp personal och resurser så att annan viktig vård blir lidande.

Det är lätt att vara populist och lova nya jourer före ett val. Men jag tror att du och jag kan vara överens om, Lars, att sådan kortsiktig löftespolitik knappast gagnar någon. Ärlighet varar längst.

Kristina Jonäng (C)

Regionråd