Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ronnie Brorsson (S), kommunfullmäktiges ordförande. Bild: Arvid Brandström
Ronnie Brorsson (S), kommunfullmäktiges ordförande. Bild: Arvid Brandström

Debatt: ”Det är en allvarlig beskyllning”

Ronnie Brorsson (S), Mats Granberg (S) och Simone Fischer-Cederbratt (M) svarar Elisabeth Johansson (C) om demokratin i Strömstad.

Vi instämmer inte i Elisabeth Johanssons (i det följande kallad EJ) beskrivning av KF den 17 december.

LÄS MER: Demokratin är min drivkraft

EJ valdes till justerare på mötet. EJ känner sig tystad och skrev en justerings­reservation. Ja, det var faktiskt KF:s ordförande som erbjöd henne att göra just det. Ibland kan man vara oense om någon paragraf i protokollet men EJ vägrade att justera hela protokollets 34 sidor för att hon inte fick med sin ”ordningsfråga”. Att ställa ultimatum för att justera protokollet är ett unikt beteende.

På fullmäktiges möten förekommer inga övriga frågor eller ärenden. Ett ärende kan tas upp om det är av stor vikt. En förutsättning om det ska tas upp utöver dagordningen är att fullmäktige är helt eniga om detta och att man även är helt eniga i beslutet.

Varför ska då undantag göras för EJ vars inlägg inte var en fråga om mötets ordning utan om andra saker?

Begreppet ordningsfråga finns inte i kommunallagen utan används ibland när någon till exempel vill få förtydligat något i ärende på dagordningen eller i en proposition som ställs, ändra talartiden etc. Ordningsfrågor protokollförs inte eftersom de inte rör beslutet.

EJ:s ”ordningsfråga” handlade om hennes personliga åsikt om lämpligheten i att ha mötet samt en fråga om när KF kan ha digitala möten. Inget av detta har med dagordningen eller protokollet att göra.

Under nuvarande förste vice ordförandes många år i kommunen och till stor del som sekreterare, har aldrig någon justerare begärt att få en ordningsfråga till protokollet. Varför ska då undantag göras för EJ vars inlägg inte var en fråga om mötets ordning utan om andra saker?

Det är en allvarlig beskyllning

Är det verkligen så att när personer inte får sin vilja igenom så är det en odemokratisk process eller andras fel? EJ anser sig vara den som värnar demokratin och framställer ordföranden som tvärtom. Det är en allvarlig beskyllning.

Vad gäller digitala möten så har nu ett fullmäktigemöte i en kommun överklagats då alla inte såg och hörde varandra hela tiden som kommunallagen anger. Någon uppkoppling bröts. Domstolen dömde till den överklagandes fördel och alla beslut blev ogiltiga till dess att domstolsärendet är slutligt avgjort. Kommun­sverige väntar med spänning på ärendets utgång då det givetvis kan få konsekvenser för kommande digitala möten.

Vi tycker illa om det ständiga politiska käbblet. Alla politiker borde lägga sin energi på att göra medborgarnytta i det läge Strömstad nu befinner sig i. Detta blir vårt enda inlägg i denna debatt.

Kommunfullmäktiges presidie:

Ronnie Brorsson (S)

ordförande

Mats Granberg

1:e vice ordförande

Simone Fischer-Cederbratt

2:e vice ordförande