Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Centerpartisterna Roger Björkbacka, (politisk sakkunnig på riksdagskansliet), Per Åsling, (förste vice ordförande för skatteutskottet), och Helena Vilhelmsson (ersättare i riksdagens skatteutskott) besökte Daftö Resort och Svinesund i februari. Bild: Elin Olsson
Centerpartisterna Roger Björkbacka, (politisk sakkunnig på riksdagskansliet), Per Åsling, (förste vice ordförande för skatteutskottet), och Helena Vilhelmsson (ersättare i riksdagens skatteutskott) besökte Daftö Resort och Svinesund i februari. Bild: Elin Olsson

Debatt: Den enorma trafiken över Svinesund pressar tullen

Centerpartiet: Trafiken, som kontinuerligt ökar, över Svinesundsbron sätter press på tullpersonalen och trafikflödet i Strömstad.

Utmaningarna för den svenska tullen har under en lång rad av år blivit inte bara större, utan också ändrat karaktär. Varje tullstation står också inför sina speciella utmaningar, beroende på var i landet stationen ligger. Något som blivit tydligt när vi rest runt i landet för att besöka våra olika gränsstationer.

Smuggling av illegala varor som exempelvis narkotika och vapen förekommer överallt. Men där illegal införsel av snus till Finland måste hanteras i Haparanda, så är utmaningarna förknippade med att vara EU:s yttre gräns uppenbara i Svinesund. Det enorma trafikflödet, som kontinuerligt också ökar, över Svinesundsbron ställer inte bara en press på personalen rent administrativt. Det innebär att vi har ett för litet stationsområde som dessutom inte är ändamålsenligt. I sin tur sätter det press på trafikflödet i hela Strömstad.

De alltmer varierande uppgifterna, det ökade in- och utflödet av varor tillsammans med en alltmer professionell smugglingsverksamhet, stärker oss i uppfattningen att ökade befogenheter är ett måste.

Vi måste ytterligare försvåra införseln av vapen och narkotika.

Tullpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Det råder ingen tvekan om den saken. Utan deras yrkesskicklighet hade mängder av narkotika och vapen nått våra gator i stället för att fastna i tullen. Men alldeles för mycket illegala varor passerar ändå gränsen.

En stor anledning till det är att Tullverket inte har de befogenheter och resurser som krävs för att på allvar bekämpa smugglarna. Vi måste ytterligare försvåra införseln av vapen och narkotika. Därför pekar vi nu ut ett antal åtgärder som krävs för att minska mängden farliga och illegala paket som smugglas in i landet:

• Möjliggör en snabb utbyggnad av tullstationen i Svinesund. Den är idag inte ändamålsenlig och utgick vid byggnationen från ett framtida norskt EU-medlemskap. Något som idag inte är aktuellt.

• Förstärk samarbetet mellan myndigheter i Sverige i syfte att försvåra för de internationella brottsnätverken att agera i landet. Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen behöver få förutsättningarna att stärka arbetet mot stöldligor.

• Möjliggör ett smidigare trafikflöde genom utökad användning av trafiktillstånd för vissa transporter. Idag passerar exempelvis timmerbilar i stor omfattning över Svinesundsgränsen. Fler transporter skulle med ökad användning av trafiktillstånd kunna passera andra gränsstationer längs den norsk-svenska gränsen. Då kan Svinesundstullen fokusera på mer prioriterade transporter.

• Utöka möjligheten till kamerabevakning. I dag får tullen inte bevaka inpasseringen med kameror när tjänstemännen inte är på plats. Smugglare håller förstås koll på när området är obevakat och passar på att smuggla in det illegala godset när tullens tjänstemän inte är närvarande.

Givetvis måste detta ske i respekt för regler kring integritet och dataskydd.

Här måste möjligheterna till bevakning utökas, så att området kan kameraövervakas och vilka fordon som passerar registreras även när det är folktomt. Givetvis måste detta ske i respekt för regler kring integritet och dataskydd.

En samlad insats riktad såväl mot en mer ändamålsenlig tullstation, mindre regelförenklingar och utökade befogenheter tar oss ytterligare ett steg mot ett starkare Tullverk.

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot Fyrbodal

Per Åsling (C)

riksdagsledamot från Jämtlands läns valkrets

Helena Vilhelmsson (C)

riksdagsledamot från Örebro läns valkrets