Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Elisabeth Johansson, Centerpartiet. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Vision 2030 – när blir fler involverade?

Elisabeth Johansson, Centerpartiet, efterlyser en öppnare dialog om kommunens mål från Socialdemokraternas sida.

Under sportlovsveckan hade kommunstyrelsen, KS, ett extrainkallat heldags-sammanträde för att diskutera Vision 2030. Ett underlag för att revidera visionen ska tas fram, vilket naturligtvis måste göras. Det är kommunfullmäktige som beslutar om dokumentet, och alla ledamöter i KF får inte vara med i diskussionen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har under förra mandatperioden påpekat att det inte förts tillräckligt mycket dialog och efterfrågat transparens. Detta stegrades under valrörelsen då den dåvarande majoriteten fick höra att dialogen med kommuninvånarna varit bristfällig. Nu borde det vara ett självklart tillfälle för nämnda partier att – ihop med ”nya” Kristdemokraterna (partiföreträdare har själva använt beteckningen) och Feministiskt Initiativ – när de nu har en majoritet, visa att de har en högt ställd ambition att föra en öppen dialog med medborgare som de efterfrågat.

Hur och när ska du, Kent Hansson som KSO, involvera fler än kommunstyrelsen i arbetet med revideringen av Vision 2030?

När vi i kommunen arbetade fram Vision 2030, var det på bred front. Exempelvis vid ett tillfälle var bl a föreningsliv och företagare inbjudna till gymnasiet att tillsammans med politiker samtala kring olika frågor. Tyvärr var det flera KF-ledamöter som inte deltog i de samtalen, men alla erbjöds att vara med.

I den grupp jag satt i fanns t ex en person från IFK Strömstad som hade många kloka och framåtsträvande tankar. Detta tillfälle gav nya inspel och perspektiv. Det är synd att inte fortsätta ta tillvara personer som har visioner, i andra organisationer än politiska partier.

Det måste vara ett ypperligt tillfälle att involvera ex ungdomar som kan bidra med hur de vill att kommunen ska se ut när de själva är vuxna och behöver bostad, skola och fritidsutbud. Också de personer i t ex Omställning Strömstad som lämnat in medborgarförslag kring miljöarbetet. Erbjuds dessutom alla aktiva politiker i kommunen att delta, får visionsarbetet en bredare förankring. Vision 2030 är kanske kommunens viktigaste styrdokument och påverkar oss alla som bor här under flera år.

Elisabeth Johansson

Centerpartiet