Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Anders Olsson, ordförande i Strömstadsbyggens styrelse. Bild: Linda Smith

Vilseledande information - eller?

Anders Olsson, ordförande i Strömstadsbyggen, om kommunens sparkrav.

Kommunens nye ekonomichef uttalar sig i STNB den 6 september om den höga skuldsättningen som Strömstads kommun har. Som förklaring säger ekonomichefen att det beror på att låneskulden ligger i kommunens bolag. ”Visst är det alarmerande, säger ekonomichefen Carsten Sörlie”. Sedan pratar han om att kommunen gör jättelika investeringar i förhållande till kommunens storlek. En av möjligheterna han kan tänka sig är att se över fastighetsbeståndet och se om ett antal fastigheter kan säljas.

Han konstaterar vidare att ”generellt har Strömstad dock en god ekonomi, trots de stora lånen som tagits också i år, tycker han”. I sin syn på vilken risk som den höga belåningen är så säger han ”Den övervägande delen av kommunens belåning ligger på fastighetsbolagen, och om marknadspriset faller får vi problem, I nuläget finns det dock inga tecken på att det skulle ske, säger Carsten Sörlie.”

Vad gäller frågan om att sälja fastigheter så har styrelsen i Strömstadsbyggen diskuterat frågan ett antal gånger och vi kan konstatera att bolagets styrka ligger i det äldre beståndet där hyrorna och läget på lägenheterna är mycket attraktiva för Strömstadsborna. Kundnöjdheten hör till de högsta i landet. Där en försäljning kan bli aktuell är i de nya projekt som bolaget planerar för där man kan kombinera byggandet av hyresrätter med bostadsrätter, där bostadsrätterna kan försäljas för att kunna behålla hyresrätterna och samtidigt frigöra kapital. Om man inte är från Strömstad så kanske man inte förstår hur högt Strömstadsbon värderar Strömstadsbyggens billiga och centrala hyresrätter.

För att lugna oroliga medarbetare och Strömstadsbor vill jag tillbakavisa den nye ekonomichefens uttalanden som naturligtvis skapar en mängd frågetecken kring vad vi i de kommunala bolagen håller på med som gör att situationen skulle vara alarmerande. Ett exempel i ekonomichefens uttalande är att vi skulle få problem om marknadsvärdena på våra fastigheter skulle sjunka.

Den risk som man tar om marknadsvärdena skulle sjunka är att vid en eventuell försäljning av fastigheter får man mindre betalt. Det kan noteras att Strömstadsbyggens övervärde i fastighetsbeståndet idag är mer än en halv miljard.

Bolagen genererar dessutom ett överskott på ca 10 - 15 mkr årligen och så länge som bolagen har ett positivt resultat så är det mycket låg risk att bolagen skulle få problem om marknadsvärdena sjunker. Risken ligger mer i att sprida felaktig information och ekonomichefens uttalande väcker fler frågor än svar om syftet med uttalandena. Risken ökar naturligtvis även för bolagen om våra medarbetare blir oroliga och söker sig till andra arbetsgivare när uttalande om att situationen för bolagen är alarmerande. Det yrkeskunnande som bolagen besitter idag är mycket attraktivt på arbetsmarknaden i Västsverige.

Vi befinner oss i en expansiv period och det är positivt att Strömstad utvecklas. Detta kan enbart göras genom investeringar men vi ser alltid till:

1. Betalningsförmåga

2. Fastigheternas värden (övervärden enligt värdering) 3. Fortsatt stabil ekonomi i bolagen trots investeringar 4. Genom de kommunala bolagens sätt att arbete skapas synergieffekter som ger positiva ekonomiska resultat

Om kommunens vision om 16 000 innevånare till år 2030 ska nås så uppstår ett antal frågor hur detta ska ske:

- Vem är de som ska ordna billiga hyresrätter till de som ska flytta till oss?

- Är det normal inkomsttagare eller enbart inkomsttagare med förmögenheter?

- Är det privata företagare som ska förse oss med billiga hyreslägenheter?

- Mark att bygga på?

Både Strömstads Byggen och Strömstads Lokaler har följt den politiska ambition som finns dvs. Byggandet av förskolor, kulturhus mm. Detta avser STD Lokaler och deras verksamhet uttalar jag mig inte om. Strömstads Byggen har på uppdrag av ägaren KF Strömstads kommun arbetat aktivt med att få fram hyresrätter. Den så kallade Strömstadsmodellen har varit gynnsam både för kostnadsläget men också för det totala ekonomiska läget i bolaget.

Jag välkomnar den utredning som är beställd under förutsättning att den är opartisk, saklig och professionell.

Om syftet är politisk vinning eller att den ligger till grund för egna politiska tolkningar av enskilda politiker då är det direkt skadlig för kommunen över tid.

Att man blandar investeringar för kommunen med bostadsbyggandet i bolagen är egentligen två helt skilda diskussioner.

Dessutom kan man via pantbrevsförfarande och övervärden i Strömstadsbyggen överföra borgensansvaret direkt till bolaget via pantbrev Koncernen värderas kanske på samma sätt men det stora borgensåtagandet försvinner i samma stund vilket ev. Kan påverka de kommunala investeringarnas finansiering. Kommunen måste då vi aktieägare till skott eller framskattande av bolagsmedel/fastigheter lösa avgiften på stämpelskatten. Men värdet av detta ligger i att man är 100% ägare till aktierna precis som idag.

Vad det gäller STD Net. Så har investeringarna sedan bolaget start varit betydande. Men målet var 90 % tillgänglighet till ett stamnät i hela kommunen. Detta är nu genomfört och utmaningen ligger i att övertid ha intjäningsförmåga för att bära bolagets kostnader. Det har man gjort sedan star.

Kommunens omsorg och skolar är dessutom helt beroende av ett välfungerande nät över tid. Vilket man idag har full rådighet över.

Det politiska målet dvs. ägarnas krav är uppfyllt.

Jag ser med intresse fram emot en fortsatt arbete i frågan men hoppas bara att inget är bestämt på förhand!

Anders Olsson

Ordförande i Strömstads Byggen

Ordförande i Strömstad Net