Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Mats Granberg (S). Bild: Maja Nilsson, Jakob Simonson

Debatt: Vi drar inte ner på ambitionsnivån för kulturen

Mats Granberg (S) svarar Åsa Torstensson (C) om kulturpengarna som försvann i budgeten.

Anslagna medel som anvisas i budget och som inte används går in i kommunens årliga bokslut. Det finns ingen automatik på att dessa överförs till kommande år, oavsett om det avser drift- eller investeringsbudget.

LÄS MER: Kulturpengarna som försvann

Beslut finns sedan tidigare att 200 000 kr ska avsättas årligen avseende konst i offentlig miljö. Dessa medel har inte använts under den förra mandatperioden. Varför kan man fråga sig? Med hänvisning till den förra majoritetens förslag till besparingar inför budget 2019 och kommunens något ansträngda ekonomi, så är det rimligt att alla verksamheter prövas och att i första hand medel avsätts till kommunens kärnverksamhet.

Därmed inte sagt att konsten inte ska ha sin beskärda del. Den handlingsplan om konst i offentlig miljö som antogs av kommunstyrelsen 2019-01-30 § 30, stämmer väl överens med det investeringsutrymme som beslutades vid samma tillfälle. Anslagna medel för 2019 är 400 000 kr och därefter 200 000 kr årligen. Alla ledamöter förutom Åsa Torstensson var för beslutet.

Handlingsplanen för 2019 - 2022 är antagen och den utgör inte någon neddragning på ambitionsnivån, som Åsa Torstensson framhåller. De outnyttjade medel på 625 000 kr som Åsa Torstensson nämner skulle enligt förslaget från förvaltningen till mycket stor del användas till driftskostnader. Beslutet att anslå 400 000 kr till konstinköp 2019 överstiger därmed klart förvaltningens förslag till konstinköp.

Mats Granberg (S)

Ordförande kultur- och fritidsutskottet