Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Marielle Alvdal (Fi) i talarstolen under fullmäktige i Strömstad. Bild: Jakob Simonson
Marielle Alvdal (Fi) i talarstolen under fullmäktige i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Marielle Alvdal: Vem talar i Strömstads kommun­fullmäktige?

Marielle Alvdal (Fi) skriver insändare om att införa nya åtgärder kring talartiden i fullmäktige.

Feministiskt initiativ har klockat talutrymmet i kommunfullmäktige sedan valet. Vid septembermötet, sista mötet innan vi i Fi kom med, talade kvinnor 2,9 procent av tiden – mäns andel av den totala talar­tiden var alltså 97,1 procent. Kvinnornas talartid har sedan valet varit i snitt 23 procent. Flera kvinnor använde vid första mötet sin talartid till att gå upp och nominera en man till någon position, medan ingen man under mötet gick upp och nominerade en kvinna.

Det gör skillnad att vara kvinna. Studier från skolan visar att pojkar talar två tredjedelar av den totala tiden och flickor en tredjedel. Om en flicka försöker tala mer än ”sin tredjedel” uppfattas hon som störande och dominant av alla i rummet: av pojkarna, läraren och de andra flickorna.

Studien ”Delad kommunal makt” från en svensk social­nämnd visar att skillnaderna kvarstår genom livet: Kvinnorna talar en tredjedel av tiden och männen två tredjedelar. Kvinnorna avbryts medan männen får prata till punkt.

Att kvinnor inte talar i samma utsträckning som män är ett demokrati­problem. Om alla i kommunfullmäktige skulle prata lika länge som de som använder mest talutrymme, så skulle mötena pågå till midnatt – viktiga syn­punkter kan missas för att några avstår att tala av hänsyn.

Vissa menar att det är kvinnors jobb att ta för sig – men om kvinnor väljer att inte tala är det för att man inte skapat en trygg miljö. Att få nickningar och medhåll; att bli omnämnd vid namn av andra och att lyftas fram som positivt omdöme får en person att växa. Om alla känner sig bekväma med att tala så framkommer synpunkter som annars aldrig hade hörts.

REPLIK: Moderaterna: Fel att begränsa talartiden generellt

Kvinnor representerar 50 procent av befolkningen, varför det är rimligt att kvinnor får ungefär 50 procent av talarutrymmet. I kommunfullmäktige sitter det knappt 36 procent kvinnor. Där har skett ett fel – vi ska inte reproducera felet i nästa steg.

Vi vet från studier att flickor vidgar sina ambitioner om de ser kvinnliga ledare, varför våra kvinnliga ledare måste synas. Det är dags att vi kvinnor börjar tänka som Edith Södergran: ”Det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är”.

Vi i Feministiskt initiativ vill därför föreslå två åtgärder i Strömstads kommun­fullmäktige. För det första vill vi införa strukturerad talartid.

Med utgångspunkt i exempel från andra kommuner föreslår vi att ett första anförande får ta fyra minuter. Andra gången en går upp i talarstolen i samma ärende är talartiden begränsad till två minuter.

Repliker skulle få vara max en minut. Detta ger mer kärnfulla debatter och främjar demokratin. För det andra vill vi att talartiden för män respektive kvinnor mäts efter varje kommunfullmäktigemöte och redovisas i början av nästföljande möte. På detta sätt kan vi enkelt utvärdera hur det går med jämställdheten i kommunens högsta beslutande instans.

Jämställdhet innebär bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande – låt oss skapa förutsättningar för det 2019! Kompetensen ökar när man inte utesluter halva befolkningen från samtalet.