Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vad kostar Canning, Peter Dafteryd?

Lars Georgsson ställer frågan om kostnaderna för Canningprojektet till kommunstyrelsens ordförande.
Riksbyggens och Swecos skiss över Canningområdet..

För en vecka sedan skrev Sören Eriksson här på Fria ord att de kostnader för Canningprojektet som du redovisat var oriktiga. Du tackade nej till att besvara det påståendet. Det uppfattas givetvis av de flesta som ett erkännande av att Sören har rätt. Och då uppstår frågan vad som verkligen gäller för det projekt som du är huvudansvarig för. Ett av de dyraste bostadsprojekt som kommunen engagerat sig i.

Så här uppfattar jag det: Riksbyggen åtar sig att bygga maximalt 440 bostäder på Canning och Skeppsbroplatsen. Kommunen betalar allt förberedelsearbete. Däri ingår gator, v/a, belysning, broar, sprängning och bortforsling av en stor del av Röberget, förstärkning av kaj, sanering av förorenad mark, parkeringshus och pumpstation på Skeppsbroplatsen och P-hus vid stationen, för att bara nämna några av de åtgärder som kommunen åtagit sig att betala. Listan är lång och dyrbar. Och ingen, förutom du och några till, tror sig idag veta vad totalkostnaden blir. Vi skattebetalare vet däremot att det är vi som förskotterar alla kostnader. Det är alltså våra pengar som du handskas väldigt lättsinnigt med.

Och så småningom skall det byggas. Kanske! Det finns ingen tidsplan. Riksbyggen sätter bara igång om de anser det lönsamt. Det kan också bli betydligt färre lägenheter än 440. Det kanske inte blir några alls om inte marknaden är intresserad. Och då får inte kommunen igen en krona av alla utlägg. Det kan handla om svindlande belopp.

Riksbyggen är ett seriöst företag. Men det är ingalunda ideellt. De vill i första hand göra en bra affär. När de skall betala oss för mark och förberedelsearbetet sker det till ett pris av 4.400:- per färdigbyggd kvadratmeter bostadsyta. Ju färre kvadratmeter, desto mindre betalning. Bara om hela projektet genomförs kan kommunen räkna med att så småningom få tillbaka den summa de lagt ut som lån till Riksbyggen. Men inte ens då får de tillbaka allt! 44,4 miljoner skall skattebetalarna i Strömstad under alla omständigheter betala själva. Vi får alltså betala för att göra oss av med Canningtomten och Skeppbroplatsen till Riksbyggen. Därmed subventionerar vi i praktiken alla bostadsrätter, av vilka flertalet med stor säkerhet inte kommer att köpas av Strömstadsbor, och följaktligen inte av några framtida skattebetalare.

Det här är givetvis en mycket dålig affär för kommunen, förutom att det är ett skandalöst dåligt sätt att avhända sig den strategiskt viktiga marken på Skeppsbroplatsen. Om jag nu har fel i mitt resonemang så kanske du åtminstone kan nedlåta dig till att förklara vari felet består, så inte hela Strömstad behöver oroa sig för att ha Sveriges mest skuldsatta innevånare.

Lars Georgsson

Läs Peter Dafteryds svar.