Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Åsa Torstensson (C) svarar Naturskyddsföreningen. Bild: Linda Smith

Debatt: Samarbete med företagen är nödvändigt

Åsa Torstensson svarar Naturskyddsföreningen om bland annat hur utbyggnaden av Nordby köpcenter rimmar med Centerpartiets klimat- och miljömålsättningar.

Svar till Naturskyddsföreningens ordförande Ragnar Johnsen.

Centerpartiet har mycket riktigt denna mandatperiod arbetat med klimat och hållbarhetsfrågorna i Strömstads kommun. Vi har drivit på för att kommunen ska ta sin del i vår tids stora klimatutmaning genom att fastställa den övergripande målsättningen fossiloberoende 2030. Detta en tuff målsättning och Centerpartiet vill gå vidare med att tillföra klimatperspektiv i kommunala beslut. Vi tror att på så sätt kan besluten bättre värderas utifrån den övergripande målsättningen. Samarbete med näringslivet och företagen är avgörande och vi ser inte motsatsförhållanden då målsättningen är både att kunna utveckla jobben, nå miljömål och fortsatt verka för nya arbetstillfällen och utveckling av näringslivet i hela kommunen. Det är oftast hos företagen som ideer och kreativitet utvecklas för där driver kundernas/köparens krav fram utveckling och investeringar för att företaget fortsatt ska vara intressant. Centerpartiet vill starta ett näringslivstrategiskt arbete inriktad på hållbarhet tillsammans med tex besöksnäringen och de gröna näringarna för att gemensamt sätta hållbarhetsmål på en gemensam karta och kunna identifiera trender som påverkar utvecklingen. Naturligtvis innebär Nordbyplanen många besökare och arbetstillfällen. Under tiden fram till dess byggnationen blivit verklighet hinner utvecklingen komma långt vad gäller fossilfria bränslen. Det är tex tack vare näringslivet och handelns investeringar i El-laddstolpar som Strömstad är den kommun som har flest laddmöjligheter inom Fyrbodal. En annan stor utmaning inom transportsektorn är all den tunga trafik som passerar utanför Nordbys handelsområde vilken gör att Centerpartiet fortsatt arbetar för att lyfta upp tågförbindelse över till Norge som en långsiktig målsättning för att kunna föra över gods till järnväg.

Åsa Torstensson (C)

Första namn på Centerpartiets kommunfullmäktigevalsedel