Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Bengt Bivrin (MP). Bild: Thomas Bennelind, Linda Smith, Jakob Simonson
Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Bengt Bivrin (MP). Bild: Thomas Bennelind, Linda Smith, Jakob Simonson

Peter Dafteryd: Om samtal och dialog

Margareta Fredriksson (L), Peter Dafteryd (C) och Bengt Bivrin skriver insändare om samtal och dialog inom kommunen.

Vi får frågor och kritik för att inte ha fört dialog internt och med allmänheten under mandatperioden. För att ge alla möjlighet att bilda sig en egen uppfattning listar vi här ett urval av de frågor och processer där samtal förts de senaste åren.

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet; Nordby mm. Möten med fastighetsägare och boende om kommundelens utveckling.

Öppet möte på Strömstad Gymnasium om en vision för Strömstad som grund för av kommunfullmäktige beslutade Vision 2030.

Centrumutveckling; temamöten om en attraktiv stadskärna med företagare i centrum. Öppet möten för allmänheten om utvecklingsfrågor i centrum på Skagerack (juni 2017) och uppföljningsmöten i samband med ljusmässan InLight hösten 2017. Förslag från allmänhet och företagare presenterades i idéskisser som skickades ut i tidning till alla hushåll.

Vi har mottagit protestlistor mot förslag till förbättring av vissa mötesplatser och kommunicerat med initiativtagarna hur dessa hanteras. Inkomna synpunkter och svar har publicerats på stromstad.se

Kosters utveckling; en serie möten med ö-råd och Kosternämnden om vattenförsörjning, skola och boende.

Förskola, hamn och skola på Rossö; flera möten med samhällsförening och föräldrar. Förslag om uteförskola kunde förverkligas. Utvecklingen av hamnen går vidare.

Dialog med invånare i samband med företagsmässa i Gallerian 2017.

Varumärke; webbenkät på strömstad.se med frågor kring bilden av Strömstad. Mer än 150 svar. Invånares inspel om Strömstad som plats sammanställdes i film.

Samverkan med Strömstad gymnasium för ökat intresse för lokalt beslutsfattande och god dialog med ungdomar; demokratidag med samtal mellan partiföreträdare och elever samt ungdomsfullmäktige i stadshuset.

Samtal om ny näringslivsstrategi för att identifiera för näringslivet viktiga utvecklingsfrågor och ta fram handlingsplaner till dessa.

Vi har hörsammat önskemålen om ett café på Skagerack och för dialog med föreningslivet i Kulturhusrådet.

Regelbundna dialogmöten med alla fritidsföreningar.

Internt har vi bildat en näringslivsgrupp för samråd i näringslivsfrågor och de årliga budgetdialogerna har återupptagits för att nämna några mötesformer över partigränser.

Till listan kan läggas samråd kring olika planer, en serie företagsbesök, frukostmöten för lokala företag, möten med besöksnäring och köpmän för att ta fram ett platsvarumärke för Strömstad. Kommunen har medverkat i den lokala Bomässan och vi har vid två tillfällen ordnat en öppen företagsmässa om marina företagsidéer. Antalet följare på kommunens officiella facebook har fördubblats sedan 2016 och vi postar löpande nyheter via kommunens nyhetstjänst på stromstad.se i syfte att tipsa media om vad som är på gång. Vi och våra tjänstemän svarar varje vecka på en rad synpunkter och frågor från allmänheten.

Säkert finns det förbättringspotential i många kommunala processer, men bilden av frånvaro av samtal är inte korrekt. Vårt stora tack till alla invånare och företrädare för företag som engagerat sig genom att ta initiativ till eller hörsamma inbjudan till dialog och samtal!

Margareta Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Dafteryd (C)