Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Stefan Bennhage

När ska kvinnor få samma värde som män?

Jonas Ericsson, ordförande i Vision VG-regionen, om lönediskrimineringen på arbetsmarknaden.

Snart är det dags för våra offentliga arbetsgivare att sätta lön. Om kvinnor skulle ha samma lönenivå som män i alla yrken skulle kostnaden bli över fyra miljarder kronor i offentlig sektor, en sektor där löneskillnaden i Västra Göta­land är strax över 18 procent. Mönstret är genomgående och systematiskt. Det betalar sig helt enkelt sämre att vara kvinna.

Kvinnodominerade yrken utgör en viktig grund för att vårt samhälle ska fungera. Trots det tvingas de stå tillbaka när det gäller att få en rimlig och jämställd lön.

I Sverige råder stor politisk enighet om det önskvärda i ökad jämställdhet på löneområdet. Skillnaderna i lönerelationerna mellan könen har varit ungefär densamma de senaste 20 åren. De omfattande insatser i form av lagstiftning och propaganda som genomförts tycks inte ha satt nämnvärda spår.

VG-regionen och dess kommuner kan öka jämställdheten genom att satsa på att höja lönerna för kvinnodominerade yrken generellt och kvinnor speciellt.

Löner som inte går att leva på kostar samhället pengar. Med allt för låga löner måste det offentliga kompensera med olika former av bidrag. Dess­utom har arbetsmiljöverket visat att fler kvinnor än män drabbas av dålig hälsa kopplat till jobbet och att det bland kvinnor är vanligare att tvingas sluta arbeta i förtid på grund av hälsoskäl.

Detta är inte rätt väg att gå för ett välfärdsland som Sverige. Ska kvinnor i Sverige år 2019 tvingas ha flera heltidsjobb för att kunna försörja sig?

Det är viktigt att vi alla tillsammans ställer upp och vågar uppmärksamma detta problem på allvar, det är våra mödrars, fruars och sambos vardag och våra döttrars framtid vi talar om.

Vision kräver:

• Riktade satsningar på kvinnors löner.

• Ett intensivare arbete för jämställda arbetsplatser.

• Att statusen på kvinnodominerade arbeten höjs.

Jonas Ericsson

Ordförande Vision Västra Götalandsregionen