Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Björn Richardsson, översiktsplanerare Strömstad Bild: Jakob Simonson

Inga beslut om förändringar än

Vi vill ha en dialog med invånarna om vad som ska hända på Plagen och Oscarsplatsen, skriver kommunens översiktsplanerare Björn Richardsson i en debattartikel.

Replik till Eva och Kari Sandegren, STNB 26/6

Er insändare vänder sig mot de förslag som finns till utveckling av Plagen och Oscarsplatsen och efterfrågar en dialog med Strömstadsborna innan något beslutas.

Svaret är att inga förändringar är beslutade ännu och att en fortsatt dialog med Strömstadsborna är planerad till i höst. Möten kommer att hållas för allmänheten i samband med dialog om den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee. De skisser som redovisas på kommunens hemsida under ”Nyheter” bygger på olika dialoger som har hållits under 2017-18.

Första gången förslag för Plagen och Oscarsplatsen visades för allmänheten var på öppet hus på Skagerack 1 juni 2017. De synpunkter vi har fått hittills har gjort att förslagen har ändrats en hel del. Just nu pågår ett arbete med förprojektering/kostnadsberäkning av skisser daterade mars 2018. Detta för att ge ett bättre underlag för fortsatt diskussion om nytta och kostnader med förslagen. De samtal vi har haft har gett många inspel som vi arbetar vidare med. Det finns säkert fler: Vilka platser, parker och torg i staden kan förbättras? I så fall hur? Vilka aktiviteter vill vi ha på dessa platser? Hur ska de fungera under olika delar av året? Jag ser fram emot en spännande diskussion med alla medborgare om dessa och andra frågor under hösten!

Björn Richardsson, översiktsplanerare