Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Jan Wogel. Bild: Privat
Jan Wogel. Bild: Privat

Debatt: Gör en plan för ambitionerna med Strömstad

Debattören Jan Wogel ger sin syn på hur Strömstad bör planeras nu och i framtiden.

Strömstad är en fantastiskt vacker stad att kunna flanera och njuta i. De senaste 40 åren har vattenkontakten för de publika platserna i staden utvecklats positivt. Det märks inte minst sommartid när stan svämmar över av turister och gränshandlare.

Med start från segelsällskapets Skurveskär kan man numer promenera på pontonbryggor in till Torskholmen, runda södra hamnen på trädäcken längs Uddevallavägen och ta sig fram till Skagerack och Plagen. I och med att Essomacken som tidigare utgjorde en propp ersatts med Oscarsplatsen är det sedan en fin passage förbi Laholmen till torghandeln vid norra hamnen.

Från torget finns det potential att utveckla strandpromenaden över Strömsån och vidare förbi Skeppsbroplatsen, runt Rödberget, runt Bojarkilen med en ny passage innanför båtplatserna för att kunna ta sig förbi SPA-hotellet och ut på Nötholmen.

Denna vision och övergripande plan för Strömstads vattenkontakt går att förverkliga steg för steg till en relativt låg kostnad. Det viktiga i nuläget är att göra en plan som tydligt visar vad som är den långsiktiga ambitionen med stadens olika platser. För att lyckas i detta finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till.

1. Ekonomin

Undvik onödiga ombyggnader av fungerande mötesplatser. T ex Plagen, Oscarsplatsen, Kärleksudden, Lokstallet, Laholmen mm.

Ge låg prioritet till alla dyra projekt som riskerar att bli en gökunge som dränerar stadens kassa. T ex spränga bort halva Rödberget och bygga öppningsbar bro vid Bojarkilens mynning, eller att anlägga helt nya badplatser.

Undvik dyra infrastruktursatsningar som riskerar att få kort avskrivningstid. T ex bygga P-hus.

Glöm aldrig att kommunens viktigaste uppgifter är vård, skola och omsorg.

2. Trafiken och tillgängligheten

Variation. Det är viktigt att enkelt kunna ta sig till Strömstad med olika trafiksätt.

Kollektiva trafikmedel som Bohusbanan och bussar är strategiskt viktiga.

Enkelt och nära att parkera bilen för att få centrumhandeln att överleva. Strömstadsregionen är på många sätt att betrakta som glesbygd varför bilar fortsatt kommer att vara viktiga. Till dess att vi har uppkopplade och självkörande bilar är centralt placerade P-platser viktiga. Men den dag vi har självkörande bilar kan de med fördel parkeras i stadens utkanter eller nyttjas kollektivt och hela tiden rulla. Mycket tyder på att denna utveckling kommer att gå relativt snabbt varför byggande av P-hus riskerar att bli en monumental felsatsning med mycket kort avskrivningstid.

Trafikseparerade cykelbanor längs infarterna till Strömstad är viktiga för att gynna cyklismen.

Fler mindre cykelställ behövs i stadens kärna.

Centralt placerade gästplatser för korttidsliggande båtar är viktiga.

3. Promenadstad

I stadens centrum bör fokus ligga på att göra det så enkelt och praktiskt som möjligt att röra sig för fotgängare, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Där många fotgängare rör sig bör dedikerade cykelbanor som konkurrerar om utrymmet med gående undvikas, t ex vid torget.

Där bilar tillåts, måste de ges möjlighet att enkelt komma fram.

4. Platserna

Plagen. Fungerar bra som den är. Normal parkskötsel, men vidta inga dyra åtgärder. Bilda grupp med föräldrar och kommun för småfix på lekplatsen.

Oscarsplatsen. Fungerar bra som den är. Normal parkskötsel, men vidta inga dyra åtgärder. Ta inte ner några av de äldre träden utan att först ha gjort en ordentlig undersökning som visar att deras status kräver fällning. Förbättra i rotområdena för platsens träd så att t ex kastanj, lind och almar kan fortsätta utvecklas. Äldre träd i stadsmiljö har ett mycket stort värde.

Torget. Fungerar dåligt för alla typer av trafikanter efter försommarens ombyggnad med avsmalnad gata och dedikerad cykelbana. Undersök möjligheten och konsekvenserna av Liberalernas idé att skapa ett gångfartsområde där alla typer av trafikanter rör sig på fotgängarnas villkor i en fart av högst 7 km/h. För att detta ska kunna fungera krävs att genomfartstrafiken förbi torget leds om till Norra Hamngatan/Surbrunnsgatan och att Badhusgatan dubbelriktas för trafik till Kosterbåtarna/Laholmen.

Skeppsbroplatsen. Låt den under överskådlig tid fortsätta att vara kombinerad p-plats och evenemangsplats. Genomför en successiv omvandling till kombinerad park- och evenemangsplats i takt med att ekonomi och behov av p-platser tillåter. Börja med att snygga till strandpromenaden med exempelvis flyttbara avskiljare mellan parkering och gångväg. Viktigt att hålla Skeppsbroplatsen fri från bostäder mot berget där utrymmet är som bredast. Det skulle innebära en kraftig begränsning i möjligheterna att utforma en spännande park och genomföra evenemang.

Rödberget. Bevara Rödberget i huvudsak som det är. Det behöver inte sprängas bort för att ge plats för bostäder på Canning. Anlägg en strandpromenad med badplats runt berget.

Canning. Bygg bostäder. I huvudsak hyresrätter, gärna under Strömstadsbyggens huvudmannaskap.

Bojarkilen. Lägg en pontonbro innanför båtplatserna och anlägg en strandpromenad längs båda sidor av stränderna. Bygg ingen dyr och onödig öppningsbar bro vid mynningen. Undersök möjligheten att med ny upphandling skapa billigare drift och underhåll för linfärjan.

5. Öppen process

Det är ingen panik med att bygga om inne i staden.

Säkerställ att all stadsplanering sker så öppet som möjligt med stort medborgarinflytande.

All stadsplanering ska ske med bred politisk förankring. Det sätt som Canningplanen trumfats igenom de fyra senaste åren med hemlighetsmakeri och minsta möjliga majoritet har varit ett lågvattenmärke. Det blir en dyr politisk lekstuga som inte leder framåt. Satsa istället på det som enar.

Sätt fokus på att stötta samarbete mer än på att räkna byggstenar och skapa ytterligare ritningar för ombyggnationer. Kommunen bör ägna kraft åt projekt för att underlätta för centrumhandeln att samverka, projekt för att underlätta för föreningsliv, muséer, ungdomsaktiva och kulturaktörer.

Underlätta för centrumhandeln att ta upp konkurrensen med köpcentra utanför: Ge plats åt affärsidkare att sätta upp ett par väl synliga kartskyltar där man ser stadens butiker, gör parkeringsbetalning i stan och på Skeppsbroplatsen smidigare och snabbare.

Jan Wogel