Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Kan reglerad debattid göra att kvinnor talar mera i fullmäktige? Bild: Jakob Simonson
Kan reglerad debattid göra att kvinnor talar mera i fullmäktige? Bild: Jakob Simonson

Debatt: Fel att begränsa talartiden generellt

Marielle Alvdal har för Feministiskt Initiativs (Fi) räkning framlagt två förslag. Det ena är att talartiden för ledamöter i kommunfullmäktige (KF) skall begränsas. Det andra är att införa mätning av talartiden för män respektive kvinnor i syfte att utvärdera jämställdheten i KF.

Replik till Marielle Alvdal (Fi)

3 januari

Förslaget att begränsa talartid rimmar väl med den gamla devisen: "I begränsningen visar sig mästaren." Den omformulerar vi till: "I begränsningen visar sig mästarinnan/mästaren."

Dock motsätter vi oss en generell begränsning av tiden för varje inlägg av en KF-ledamot. Vissa ämnen kan vara så komplicerade att utveckla att en tidsgräns inte är lämplig. Ett färskt exempel är Canningavtalet och dess tilläggsavtal.

När det skulle behandlas i KF i höstas fanns det anledning att ifrågasätta innehållet från juridiska synpunkter. Ett inlägg om detta måste – med all respekt för KF-ledamöternas kunskaper och erfarenhet – få ta mer än de fyra minuter som Marielle Alvdal föreslår som tidsgräns.

Här gällde det en besvärlig konflikt om vad som skulle kunna sägas vara användningen av ett avtal som politiskt verktyg. Bland annat i sådana fall måste sakfrågans innehåll, inte antalet minuter för dess behandling i KF, få avgöra vad beslutet blir. Flertalet ärenden klaras för övrigt av mycket snabbt.

Ett annat skäl mot generell tidsbegränsning kan vara att vissa ledamöter i KF har möjlighet att utan tidsbegränsning komma till tals i till exempel kommunstyrelsen och andra nämnder, medan andra KF-ledamöter utan sådan tillgång till den kommunala maktens innersta boningar kan ha ett demokratiskt berättigat intresse att få komma till tals i KF om sådant som de annars inte har möjlighet att föra fram inom ramen för det kommunala beslutsfattandet.

KF är också det enda forum där allt vad som sägs blir offentligen och omedelbart tillgängligt för alla kommuninnevånare som exempelvis kan följa debatten på nätet, vilket många gör.

En praktisk invändning mot Fi:s förslag kan vara att ett beslut om generell begränsning av talartiden per ledamot skulle kunna kringgås genom att två eller flera ledamöter delar upp ett ämne mellan sig och därigenom åtkommer dubblerad eller flerdubblerad talartid.

Om Fi skulle modifiera sitt förslag så att det inte blir någon tidsgräns för en KF-ledamots första inlägg men rimliga tidsgränser för efterföljande inlägg och generösa tidsgränser för repliker, så närmar vi oss något som redan tillämpas i riksdagen, och vi blir överens i denna fråga.

Överens är vi också om intresset att utvärdera jämställdheten. Dock anser vi att mätning av talartid genom kommunal tjänstemans försorg och på kommunens bekostnad och redovisning som Fi föreslår vore en olämplig åtgärd.

Den skulle beröra och kanske inkräkta på den viktiga yttrandefriheten, och obehag kunde skapas för vissa talare. Privat mätning sker tydligen redan, och det torde vara tillåtet att fortsätta med den.

Dag Wersén

ledamot (M) i kommunfullmäktige

Simone Fischer

ledamot (M) i kommunfullmäktige, aktiv i Moderatkvinnorna