Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Dag Wersén. Bild: kari holmwall

En internatskoleidé på Koster

Dag Wersén, Moderaterna, utvecklar en idé om en ny skolform på Koster.

I denna tidning den 25 augusti finns ett referat från ett möte på Koster den 22 augusti där i positiva ordalag berördes en idé av företagaren Stefan von Bothmer att lösa skolproblemet på Koster genom att inrätta en marin skola i anslutning till Naturum. Tyvärr medgav inte mötets form kommentarer annat än från en s.k. panel som framförde allmänna synpunkter, men som jag inte tillhörde. Låt mig därför här utveckla den konkreta tanke som jag själv haft på en skola i anslutning till Naturum.

Intill Naturum ligger små och större byggnader, ägda av ett par bostads-rättsföreningar och i privat ägo, som under skolåret, d.v.s. slutet av augusti – början av juni, är praktiskt taget obebodda, d.v.s. bostäder för sommargäster.

Om dessa byggnader uppläts för boende för skolelever från andra platser än Koster under skolåret, skulle de bli underlag för en internatskola, gärna med marin inriktning kompletterad med miljökunskap. Skoleleverna skulle komma till Koster när sommargästerna åker till sina hem, och skoleleverna skulle åka till sina hem när sommargästerna kommer till Koster och kasserar in hyran från internatskolan.

En sådan skola skulle förmodligen attrahera elever från hela landet och möjligen grannlandet, kanske inte bara sådana som är särskilt marint intresserade utan också barn och ungdomar som av andra anledningar önskar och passar för att pröva på internatskolemiljön. Denna skulle kunna bli gynnsam. Den djupa Kosterfjorden kunde t.ex. utgöra ett naturligt värn mot bruk av knark och annat missbruk, som förekommer på fastlandet.

En internatskola skulle också kunna bli en attraktiv arbetsplats för lärare som kunde lockas att med sina familjer flytta till Koster. Boendet för lärare på kort sikt verkar Strömstadsbyggen kunna ordna genom planerade projekt. Önskemålet att attrahera helårsboende skulle delvis kunna uppfyllas denna väg. Ytterligare några arbetstillfällen skulle skapas genom att det måste engageras ”husmor” och/eller ”husfar”, t.ex. ett gift par eller sambor med intresse för och erfarenhet av hantering av ungdomar utanför hemmiljön.

Skoleleverna måste äta. Det finns flera restauranger på Koster, varav två nära Naturum och de ovannämnda bostäderna, som tack vare den måltids- volym som skolan skulle ge skulle kunna få lönsamhet för restaurangdrift året runt till båtnad för önskemålet om helårsturism på Koster, som kommunen säger sig stödja.

För föräldrar som vill besöka sina internatskolebarn finns gott om boende i t.ex. nybyggda bostadsrättslägenheter som hyrs ut ”off season”. Vill föräldrarna äta ute, så går det bra på Koster.

Jag spelar härmed bollen till i första hand kommunen att överväga en internatskola enligt ovanstående tankar på Koster, givetvis öppen även för barn och ungdomar i kommunen som kommer till skolan över dagen. Kommunen skulle kunna bli en intressant skolaktör på riksplanet och attrahera ytterligare hög lärarkompetens till kommunen. Om kommunen inte är intresserad, spelar jag i andra hand bollen till privata skolföretagare. Även om sådana är förhatliga hos vissa partiers sympatisörer, anser jag att de har sitt berättigande bl.a. för att stimulera konkurrens och nytänkande på skolområdet.

Dag Wersén, Moderaterna